Stöd till familjen

Föräldrar önskar att deras barn ska få en bra uppväxt. I föräldraskapet kan frågor och funderingar uppstå kring såväl sig själv som sitt barn. Det kan gälla små och stora frågor och bekymmer som rör familjeliv, föräldraskap eller barn och ungas hälsa och utveckling. Ibland behövs råd och stöd på vägen.

Kommunen erbjuder olika former av stöd till barn, unga och deras föräldrar.Under rubriken stöd till familj hittar du mer information om de verksamheter som finns och vad de kan vara behjälpliga med. Där hittar du också kontaktuppgifter.

Mer tips om vart du kan vända dig för att för att få råd och stöd vad det gäller ditt barn hittar du genom att klicka på länken:

Hjälp till barn och unga