Föräldrastöd

Föräldrastöd kan erbjudas såväl individuellt som i grupp.

Komet är ett program som innebär utbildning och stöd till föräldrar med barn dels i åldern 3-11 år, dels i ålder 12-18 år. Målet är att som förälder kunna hantera bråk och konflikter med barnen/ungdomarna mer framgångsrikt.
Utbildningen sker i grupp med andra föräldrar och två gruppledare vid elva respektive 8 tillfällen. Träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller mycket exempel, diskussioner och idéer om hur man kan bemöta sitt barn. Föräldrarna får konkreta förslag och övningar att pröva hemma mellan träffarna.
I gruppen Unga Föräldrar ges stöd till unga föräldrar och leds av förskollärare och en familjebehandlare. Kunskaper om graviditet, förlossning och barns utveckling förmedlas. Gruppen samarbetar med mödravårdscentralen (MVC), barnavårdscentralen (BVC), ungdomsmottagningen och kuratorerna på BB.
Föräldrastödsgruppen Matilda erbjuder ett forum där föräldrar med små barn kan träffa andra i en likartad situation. I gruppen arbetar man med de behov som föräldrarna uttrycker sig vilja ha hjälp med. Råd, tips och erfarenheter kan utbytas mellan deltagarna. Träffarna sker under ledning av förskollärare och familjebehandlare.
Verksamheten samarbetar med mödravården, barnavårdscentralen, barn- och ungdomspsykiatrin, Känguruns spädbarnsverksamhet i Ystad samt kuratorerna vid BB.