Färdtjänst och riksfärdtjänst

Skånetrafiken, som är en del av Region Skåne, ansvarar för färdtjänst och riksfärdtjänst i Sjöbo kommun.

Färdtjänst och riksfärdtjänst är till för dig som har ett långvarigt eller bestående funktionshinder och har avsevärda svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer.

Du ska vända dig till Skånetrafiken när du ska ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst samt om du han några frågor om färdtjänst och riksfärdtjänst.

Ansöka om färdtjänst:
Telefontider helgfri måndag-fredag klockan 08.00-16.00
Telefon: 0771-77 44 33
E-post:

Beställ färdtjänst:
Beställ färdtjänst telefon: 0771-77 44 11
Anmäl försenad bil telefon: 0771-77 44 22
E-post bokning:
Kundtjänst telefon: 0771-77 44 33
E-post kundtjänst:

Fasta resor telefon: 0771 – 77 44 44
E-post fasta resor:

Mer information om färdtjänst och riksfärdtjänst finns på Skånetrafikens hemsida.

Sjukresor

Skånetrafiken ansvarar även för sjukresor. Har du frågor kontakta Skånetrafikens Kundtjänst. Kundtjänst har öppet klockan 08.00-16.00, helgfri måndag-fredag.

Sjukresefrågor: telefon 0771-77 80 90. Fakturafrågor: telefon 0771-95 19 51.
E-post:

Mer information om sjukresor finns på Skånetrafikens hemsida.