Stipendier och fonder

Sociala samfonden

Utdelningsbara ändamål

Utdrag ur donationsbok för Sjöbo kommuns social samfond: Samfonden ska användas till att genom bidragsgivning eller genom sociala omsorger i övrigt bistå behövande personer inom kommunen Avkastning får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Ansökan

Ansökan görs på särskild blankett, sista ansökningsdagen är den 15 mars respektive 15 oktober.

Utdelning

Beslut om utdelning ur fonden fattas två gånger per år i april och november. Storleken på det utdelningsbara beloppet är i storleksordningen 1500-5000 kronor.

Ansökningsblankett (PDF-dokument, 87 kB)

____________________________________

Arvsfonden

Vi bidrar till att förnya och utveckla verksamhet för barn, ungdom och personer med funktionsnedsättning.

www.arvsfonden.se

____________________________________

Herman Rosenqvists minnesfond

(För tillfället så finns det inga medel att söka i denna fond)