Funktionsnedsättning

Personer som har en funktionsnedsättning har rätt till stöd och omsorg utifrån sina behov. I Sjöbo kommun ska alla ha möjlighet att leva ett gott liv varje dag.

Vi har här samlat information som vi hoppas kan vara till hjälp för dig som har en funktionsnedsättning, för dig som är förälder eller annan närstående och andra som vill veta mer om vilket stöd som finns.

Under rubrikerna på vänster- och högerkanten kan du läsa mer om kommunens olika former av stöd och omsorg. Här finns även hänvisning till information om stöd och insatser som Region Skåne, Försäkringskassan och andra myndigheter har ansvar för.

För personer med funktionsnedsättning har kommunen organiserat verksamheten i två huvudområden. Socialpsykiatrins verksamhet riktar sig till personer över 18 år som har en psykisk funktionsnedsättning. LSS-verksamheten är till för personer i alla åldrar som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning. Personer med rätt till stöd hör till någon av personkretsarna enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

I Sjöbo kommun finns ett personligt ombud (PO) som personer med funktionsnedsättning kan vända sig till. Ombudet arbetar fristående och oberoende från myndigheter.

Kommunens politiker är angelägna om att ha kontakt med medborgarna för överläggningar om aktuella frågor. I tillgänglighetsrådet diskuteras frågor som rör situationen i kommunen för personer med funktionsnedsättning.