LSS

Denna sida finns som lättläst.

Personer som har en funktionsnedsättning har rätt till stöd och omsorg utifrån sina behov. I Sjöbo kommun ska alla ha möjlighet att leva ett gott liv varje dag.

Vi har här samlat information som vi hoppas kan vara till hjälp för dig som har en funktionsnedsättning, för dig som är förälder, annan närstående, ombud och andra som vill veta mer om möjligheter till stöd.

Under rubrikerna på vänster- och högerkanten kan du läsa mer om kommunens olika former av stöd och omsorg. Här finns även hänvisning till information om stöd och insatser som Region Skåne, Försäkringskassan och andra myndigheter har ansvar för.

Fritidsverksamheten / fritidsaktiviteter

För alla människor är det viktigt att ha kunna välja hur man vill använda sin fritid. Sjöbo kommun kan erbjuda personer med funktionsnedsättning tillhör LSS personkrets tillgång till meningsfulla aktiviteter och möjligheter till avkoppling. Utbudet kan du läsa mer om i häftena om Fritidsprogrammet. Fritidsalternativet och Semesterresor/sommarresor.

Tillgänglighet

Kommunen arbetar aktivt för att den byggda och anlagda miljön blir tillgänglig och användbar för personer med funktionsnedsättning.

Vi söker kontaktpersoner, ledsagare och avlösare

Det är roligt, stimulerande och utmanande att lära känna andra människor. Du kan som kontaktperson, ledsagare och avlösare för en person med funktionsnedsättning samtidigt vara ett stöd i vardagen.

Hör av dig till våra LSS-handläggare eller biståndshandläggare om du vill berika ditt liv genom ett uppdrag hos oss. Genom handläggarna kan du även få mer information.