Personligt ombud

I Sjöbo kommun finns ett personligt ombud (PO) som personer med psykisk funktionsnedsättning kan vända sig till. Ombudet arbetar fristående och oberoende från myndigheter.

Det personliga ombudet arbetar för att personen med psykisk funktionsnedsättning får den hjälp som han eller hon har rätt till. Det kan handla om att ge stöd i kontakterna med sjukvården, kommunen och försäkringskassan. Ombudet ska arbeta för att myndigheterna tar sitt samordningsansvar. Ombudet ska påtala och belysa eventuella brister i samhället som berör gruppen.

Stödet från ett personligt ombud ska hjälpa den enskilde att återfå kontrollen och makten över sitt eget liv. Därigenom kan delaktigheten och inflytandet över insatserna öka. Stöd av ett personligt ombud är kostnadsfritt.

Det personliga ombudet har tystnadsplikt och är varsam med det förtroende han/hon får. Information förs inte vidare utan att kunden eller kundens företrädare godkänt det. Tystnadsplikten styrs av offentlighets- och sekretesslagen.

Vill du veta mer eller ansöka om stöd?

Har du själv en funktionsnedsättning och behöver ett personligt ombud (PO)? Är du företrädare (god man, förmyndare eller förvaltare) eller närstående/anhörig och ska hjälpa en person med funktionsnedsättning att söka stöd? Vill du ha mer information? Du är alltid välkommen att kontakta det personliga ombudet i Sjöbo.