Psykisk funktionsnedsättning

Personer som har en psykisk funktionsnedsättning har rätt till stöd och omsorg utifrån sina behov. Kommunen delar ansvaret med andra aktörer. Socialpsykiatrins verksamhet riktar sig till personer över 18 år som har en psykisk funktionsnedsättning.

Olika former av stöd

Under rubrikerna i vänster- och högerkanten kan du läsa mer om kommunens olika former av stöd och omsorg. Här finns hänvisning till information om stöd och insatser som Region Skåne, Försäkringskassan och andra myndigheter har ansvar för. Kommunen samverkar med dessa aktörer.

Vård- och omsorgsnämndens vision är att alla ska kunna leva ett gott liv varje dag. För socialpsykiatrin innebär visionen att betrakta personen som en självständig individ. Insatserna präglas av ett respektfullt och positivt förhållningssätt som utgår från det friska.

Alla som har en psykisk funktionsnedsättning och är över 18 år är välkomna till socialpsykiatrins öppna verksamhet och till den uppsökande verksamheten. Boendestöd och sysselsättning är behovsprövade insatser. Ansökan om att få tillgång till detta stöd lämnas till biståndshandläggare.