Hemsjukvård och rehabilitering

Region Skåne och kommunen delar ansvaret för att Sjöbos invånare får den hälso- och sjukvård och rehabilitering de är i behov av. Kommunen svarar för hemsjukvård, hälso- och sjukvård i hemmet, och rehabilitering till personer som behöver stöd och inte kan ta sig till vårdcentral eller familjeläkarmottagning. Region Skåne har ansvar att tillhandahålla behövligt stöd till alla andra kommuninvånare.

Vi har här samlat information som vi hoppas kan vara till hjälp för dig som behöver hemsjukvård och rehabilitering, är närstående eller företrädare och andra som vill veta mer om möjligheter till stöd. Under rubrikerna på vänster- och högerkanten kan du läsa mer om kommunens verksamhet. Här finns även hänvisning till Region Skåne och andra myndigheter.