Rehabilitering och habilitering

Region Skåne och kommunen delar ansvaret för att Sjöbo kommuns invånare får den hälso- och sjukvård, rehabilitering och habilitering som de har behov av. Kommunen ansvarar för hemsjukvård (hälso- och sjukvård i hemmet) och rehabilitering för personer som inte kan ta sig till vårdcentral.

Kommunen ansvarar även för att vuxna personer med medfödda funktionsnedsättningar får de habiliteringsinsatser som de behöver i samverkan med Region Skåne.

På rehabiliteringsenheten arbetar legitimerade arbetsterapeuter och legitimerade fysioterapeuter samt en rehabiliteringsassistent.

Sjöbo kommun följer Kommunförbundet Skånes riktlinjer för prioritering.

Rehabilitering

Rehabilitering innebär att en person får stöd att återvinna funktioner och förmågor efter skada, sjukdom eller annan funktionsnedsättning. Rehabiliteringsinsatserna ska ge individen bästa möjliga förutsättningar att kunna hantera sin vardag och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Rehabiliterande insatser föregås av en aktivitets- och/eller funktionsbedömning av arbetsterapeut och/eller fysioterapeut. All bedömning och alla insatser görs i patientens bostad, oavsett boendeform.

Exempel på rehabiliterande insatser är funktions- och aktivitetsträning, miljöanpassning och hjälpmedel.