Tandvård

För att förbättra munhälsan för sjuka och äldre erbjuder Region Skåne sedan 1999, avgiftsfri bedömning av munhälsan och rådgivning för daglig munvård samt nödvändig tandvård inom ramen för hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd.

Personer som har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser, kan ha rätt till så kallad uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Med omfattande menas personlig omvårdnad under en stor del av dygnet, det vill säga minst tre gånger per dygn samt tillsyn under natten. Med varaktigt menas behov som väntas kvarstå minst ett år.

Ett intyg om rätt att få nödvändig tandvård utfärdas av särskilt utsedda distriktssköterskor och sjuksköterskor i kommunen.