Hjälp till barn och unga

Ibland fungerar inte livet som man vill. I perioder kan man uppleva att man saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att lösa sig på det sätt man önskar. Ibland kan det hända jobbiga saker som gör att man mår dåligt eller är rädd för någon.

Vi mår alla dåligt ibland. Det viktiga är att tillåta sig själv att känna det man känner, och att veta att det finns stöd och hjälp att få. Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du eller din familj kan vända dig för att få hjälp.

Alkohol och droger

De flesta vet att alkohol och droger kan vara farliga för kroppen och att användande innebär olika risker, men i början tänker nog ingen på sig själv som missbrukare eller att man ska bli beroende. Alkoholmissbruk innebär att man gång på gång ställer till det för sig när man druckit. Alkoholmissbruk är inte samma sak som att vara alkoholberoende, men de hör ihop. Risken för att bli alkoholberoende är större om man dricker ofta eller mycket. Det finns stöd för dig som är orolig över ditt eget, ditt barns, din förälders eller någon annans missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel eller annat genom Råd och stödenheten.

Du kan också läsa mer om alkohol, droger och missbruk på sjukvårdsrådgivningen 1177.se.
Andra externa länkar till information på nätet: Ungdomsmottagningarna i Skåne, Ungdomsmottagningen på nätet, Drugsmart eller Anonyma Alkoholister.

Brister i föräldraskap

Du som är barn själv, är en kompis eller en vuxen som möter ett barn ser kanske att en förälder behöver stöd i föräldrarollen? Råd och Stödenheten erbjuder föräldrastöd både individellt och i grupp.

Mer att läsa om bristande föräldraskap finns på sjukvårdsrådgivningen 1177.se, Bris Ungdomsmottagningarna i Skåne och Ungdomsmottagningen på nätet.

Dyslexi, läs- och skrivsvårigheter

Dyslexi innebär att man har svårt att lära sig läsa, stava och förstå en skriven text. Dyslexi har ingenting med intelligens att göra, och det finns stöd att få. Vänd dig till din lärare/mentor, eller till rektor vid din skola.

Mer om dyslexi på sjukvårdsrådgivningen 1177.se. Även Svenska Dyslexiföreningen och Dyslexiförbundet FMLS har information på nätet.

Dödsfall

När någon i ens närhet dör vänds tillvaron upp och ner för både barn och vuxna. Att sörja hjälper en att bearbeta och acceptera det som har hänt. Det gör man genom att låta känslor och tankar komma. Vill du prata med någon så ta i första hand kontakt med skolkuratorn vid den skola du tillhör. Kuratorn arbetar vid Elevhälsa som är en del av Råd och Stödenheten. Elevhälsa består av det centrala resursteamet med psykologer, kuratorer och specialpedagoger. Elevhälsans medicinska del består av skolsköterskor och skolläkare.

Mer att läsa om dödsfall och sorg på sjukvårdsrådgivningen 1177.se, Ungdomsmottagningarna i Skåne eller Ungdomsmottagningen på nätet.

Ekonomiska problem

Vuxna peroner som inte själv kan tillgodose sina behov, eller få dem tillgodosedda på annat sätt, kan ha rätt till ekonomiskt bistånd av Sjöbo kommun till sin försörjning och livsföring i övrigt. Läs mer om ekonomi och försörjningsstöd på Familjeförvaltningens sidor.

Det finns flera bra länkar för dig som vill läsa mer om vad du själv kan göra eller vilka möjligheter till hjälp det finns när du har ekonomiska problem. Läs mer på sjukvårdsrådgivningen 1177.se, Rädda barnen, Konsumentverket eller Kronofogdemyndigheten.

Funktionsnedsättning

Personer som har en funktionsnedsättning har rätt till stöd och omsorg utifrån sina behov. I Sjöbo kommun ska alla ha möjlighet att leva ett gott liv varje dag. På Vård och Omsorgs sidor finns information för dig som har en funktionsnedsättning, för dig som är förälder eller annan närstående samt andra som vill veta mer om vilket stöd som finns.

Mer fakta och råd om funktionsnedsättningar finns på sjukvårdsrådgivningen 1177.se. Mer om neuropsykiatriska funktionshinder (t ex ADHD eller Aspergers syndrom) finns på Riksförbundet Attentions webb.

Ilska och utbrott

Alla blir vi arga och känner ilska ibland. Det är helt normalt och en sund instinkt, men när ilskan inte kan kontrolleras eller går ut över andra människor inom familjen, bland vänner eller på arbetet - då är det hög tid att göra något åt den. Både för unga och vuxna kan det vara svårt att kontrollera sitt humör och beteende och det kan ställa till med problem i livet. ART/rePulse är ett program där man tillsammans med utbildad personal kan få hjälp att hantera sina känslor.

Mer om ilska och utbrott finns att läsa på sjukvårdsrådgivningen 1177.se. Socialstyrelsen (PDF-dokument, ) har tagit fram en skrift om barn som utmanar, som främst är skriven för vuxna. Akademiska sjukhuset i Uppsala har en webbsida med råd och stöd för föräldrar och skolpersonal.

Kriminalitet

Om man är under 15 år och gör ett brott kan man inte straffas, men polisen kan ingripa. De tar då kontakt med föräldrarna och socialtjänsten. Från 15 års ålder kan man bli straffad om man begår ett brott. Du som är ung och har begått eller begår brott kan behöva hjälp för att ta dig ur det.

Om du blivit drabbad av brott eller själv begått brott finns det olika sätt för dig och din familj att få hjälp. Medling vid ungdomsbrott är ett frivilligt möte mellan en ungdom, 12 - 21 år, som begått brott och den som drabbats av brottet. Mötet sker tillsammans med en opartisk, särskilt utbildad medlare.

Mer om kriminalitet på sjukvårdsrådgivningen 1177.se. För dig som är utsatt finns råd och fakta på Polisen, Unga brottsofferjouren samt hos Brottsförebyggande rådet.

Kris i livet

Kris innebär att det har hänt något allvarligt i livet som man tycker är svårt att hantera och som gör att man tappar fotfästet ett tag. Man kan uppleva en kris i samband med att man kliver in i vuxenvärlden, om någon närstående dör, att man är med om en olycka, upplever en katastrof eller att något annat oförutsett inträffar. Upplever du en kris och behöver någon att prata med kan du kontakta din skolas Elevhälsa.

Mer om kris i livet på sjukvårdsrådgivningen 1177.se, Ungdomsmottagningarna i Skåne eller på Ungdomsmottagningen på nätet.

Mobbning och kränkande behandling

Det man brukar kalla för mobbning är när någon kränks. Barn kan kränkas av andra barn eller av vuxna. Om skolan får veta att en elev känner sig utsatt måste de agera direkt och ta reda på vad som hänt, och göra allt för att det inte ska hända igen. Om man känner sig utsatt för mobbing eller kränkande behandling i skolan ska man i första hand vända sig till sin lärare/mentor eller i andra hand till skolans rektor. Du kan också prata med någon som arbetar inom Elevhälsan.

Oavsett om man själv är utsatt, utsätter eller ser någon annan utsättas så finns det bra läsning om mobbning och kränkande behandling på nätet, till exempel sjukvårdsrådgivningen 1177.se. Brottsförebyggande rådet, Bris, Ungdomsmottagningarna i Skåne och Ungdomsmottagningen på nätet vänder sig till dig som är ung. Bris för vuxna har också temasidor om mobbning och kränkande behandling.

Problem i skolan

Skolan är till för alla och ingen ska behöva må dåligt i skolan. Till Elevhälsan kan du vända dig med dina tankar och funderingar. Dit kan du vända dig också om du har svårt att hänga med i undervisningen av olika anledningar och behöver extra stöd i skolan. Om du känner dig sjuk, stressad, ofta ledsen, har svårt att sova eller mår dåligt på något annat sätt, kan du också kontakta lärare/mentor, skolsköterska eller kurator på din skola.

Om du gå på gymnasiet och missar en för stor del av undervisningen kan det innebära att du inte blir godkänd. Har du studiemedel kan de dras in. Kontakta rektorn på skolan för att få hjälp.

Läs mer om att ha problem i skolan på sjukvårdsrådgivningen 1177.se, Ungdomsmottagningarna i Skåne eller Ungdomsmottagningen på nätet.

Riskbruk och missbruk

De flesta vet att alkohol och droger kan vara farliga för kroppen och att användande innebär olika risker, men i början tänker nog ingen på sig själv som missbrukare eller att man ska bli beroende. Alkoholmissbruk innebär att man gång på gång ställer till det för sig när man druckit. Alkoholmissbruk är inte samma sak som att vara alkoholberoende, men de hör ihop. Risken för att bli alkoholberoende är större om man dricker ofta eller mycket. Det finns stöd för dig som är orolig över ditt eget, ditt barns, din förälders eller någon annans missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel eller annat genom Råd och stödenheten.

Du kan också läsa mer om alkohol, droger och missbruk på sjukvårdsrådgivningen 1177.se.
Andra externa länkar till information på nätet: Ungdomsmottagningarna i Skåne, Ungdomsmottagningen på nätet, Drugsmart eller Anonyma Alkoholister.

Sexuella övergrepp

Man har rätt att bestämma över sin egen kropp och sin egen sexualitet. Det står i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och i Barnkonventionen. Vill du fråga om råd eller göra en anmälan för att du misstänker att du själv eller ett annat barn utsätts för handlingar av sexuell natur? Det kan vara allt från våldtäkt till kroppslig kontakt som blottning eller pornografibilder. Då kan du vända dig till familjeförvaltningens Råd och stödenhet eller till Polisen.

Läs mer på sjukvårdsrådgivningen 1177.se, Ungdomsmottagningarna i Skåne, Ungdomsmottagningen på nätet eller Unga brottsofferjouren.

Skilsmässa

Många har föräldrar som har skilt sig eller som ska skilja sig. Meningen med en skilsmässa är att en situation som inte har varit bra ska bli bättre. Hur det känns när ens föräldrar skiljer sig är olika. Man kan känna både oro, ilska, lättnad och sorg. Ibland kan man känna skuld över att föräldrarna skiljer sig och tänka att det är ens eget fel för att man har varit jobbig eller så. Det är aldrig sant. Det är aldrig barnens fel att föräldrarna skiljer sig och det är alltid föräldrarnas uppgift att ordna sina egna och barnens liv. Alla skolelever har möjlighet att vända sig till skolans Elevhälsa. Inom Elevhälsan arbetar flera olika yrkeskategorier som finns där enbart för din skull. Som förärälder kan du få stöd genom kommunen via samarbetssamtal eller familjerådgivning.

Mer att läsa om reaktioner på skilsmässa på sjukvårdsrådgivningen 1177.se eller på Bris för vuxna.

Skolfrånvaro

Skolan ger möjlighet att utvecklas tillsammans med andra, både i det gemensamma skolarbetet och genom umgänget med andra elever. Om en ung människa ofta är borta från skolan påverkar det identitetsutvecklingen och de framtida livsmöjligheterna på ett negativt sätt. Skolk kan bero på allt från morgontrötthet, problem med skolarbetet, att vara mobbad, ha svårigheter i det sociala samspelet, till att tonåringen oroar sig för en förälder som har problem. Frånvaro från skolan är en signal om att allt inte står rätt till och ska alltid tas på allvar. Du kan kontakta lärare/mentor, rektor, skolsköterska eller kurator på skolan där du själv/ditt barn går.

Läs mer om skolfrånvaro och problem i skolan på sjukvårdsrådgivningen 1177.se.

Stress

Stress är en känsla som kan uppstå när man har för mycket att göra och för lite tid att göra det på eller om man har för höga krav och förväntningar på sig. Om man känner sig stressad är det viktigt att man pratar med någon om det. Du kan vända dig till Elevhälsan på din skola.

Läs mer om stress på sjukvårdsrådgivningen 1177.se eller Bris för vuxna.

Våld och övergrepp

Sedan 1979 är det förbjudet för vuxna, även föräldrar, att aga och slå barn. Som barn har man rätt att bli väl omhändertagen och bemött med kärlek och respekt. En del växer upp med våld från vuxna i familjen. Så ska ingen behöva ha det. Barn kan utsättas för våld och övergrepp på olika sätt. Ibland kan det vara en förälder som slår, ibland ett syskon. Det kan handla om sparkar och slag, att man blir inlåst eller blir misshandlad på något annat sätt. Att bli tvingad till sex eller att göra något sexuellt är också våld. Våld kan även vara att bli kallad för något fult och elakt eller att få höra att man är dålig och jobbig. Man kan även bli hotad eller vara med om att vuxna eller syskon använder våld mot någon annan i familjen. Du kan vända dig till Råd och stödenheten om du eller någon i din närhet är utsatt för våld och övergrepp, eller direkt till Polisen.

Läs mer på sjukvårdsrådgivningen 1177.se, Ungdomsmottagningarna i Skåne eller Ungdomsmotagningen på nätet.