Klagomål och synpunkter på socialtjänsten

Synpunkter och klagomål är ett viktigt instrument för oss när det gäller att mäta, skapa och bevara kvalitet i vår verksamhet. Att få reda på vad du som brukare av våra tjänster är nöjd eller missnöjd med ger oss möjlighet att förbättra vår service till allmänheten.

I första hand bör klagomål på verksamheten ställas till enhetschef Carina Malmborg-Olsson som är ansvarig för verksamheten och dess personal.

Klagomål kan också riktas till Socialstyrelsen som är tillsynsmyndighet för socialtjänsten.

Merparten av de beslut som fattas i enhetens verksamheten är möjliga att överklaga vilket man gör till en domstol. Den som fattat det beslut du är missnöjd med skall i samband med att du delges beslutet också informera dig hur en överklagan görs och vart den skall skickas.