Missbruk och beroende

Enheten erbjuder individuell råd- och stödkontakt till ungdomar, vuxna och familjer med beroendeproblematik.

Stöd ges i öppenvård och riktar sig till dig som är orolig över ditt eget eller någon annans missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel eller annat beroende. Enheten samarbetar utifrån de behov som finns med t.ex. ideella organisationer, sjukvården och andra myndigheter.