Ny i Sverige - Flyktingmottagningen

Sjöbo kommun har undertecknat en överenskommelse med Integrationsverket om att årligen ta emot 25 flyktingar. Kommunen erbjuder stöd och insatser för flyktingarna i ett introduktionsprogram som bygger på den nationella integrationspolitikens mål och inriktning.

Sjöbo kommun har en integrationssamordnare, vars arbete går ut på att ta emot nya flyktingar och att samordna samhällets insatser för dem.

Som nyanländ flykting kan man inledningsvis ha ett behov av stöd för att lära känna det svenska samhället och den nya kommunen, men de insatser som erbjuds är, med undantag för svenskundervisningen för invandrare, de samma som gäller för alla kommuninvånare, till exempel förskola, öppen förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, praktikmöjligheter, arbetsförmedling, sjukvård och tandvård samt kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter.

Hör gärna av dig till oss om du vill hyra ut en bostad. Du hittar mer information under Bostäder till nyanlända.