Ingen ska väl sakna bostad?

Håller du med? Nu söker vi bostäder i Sjöbo kommun att förmedla till nyanlända som kommer till kommunen för att bosätta sig och påbörja sin etablering. Har du ett rum, en lägenhet eller ett hus att hyra ut finns nu möjlighet att få en hyreskostnad ersatt samtidigt som du bidrar till Sjöbos kommuns insatser för att lösa bostadsfråga för de nya invånare som flyttar in i kommunen.

Vad menas med nyanländ?
Med nyanländ menas personer som nyligen fått permanent uppehållstillstånd i Sverige. Enligt lag (2016:38) ansvarar kommunen för mottagande av vissa nyanlända och är skyldiga att efter anvisning från Arbetsförmedlingen ordna bostad i kommunen. Bostaden är en viktig förutsättning för att kunna påbörja sin etablering i det svenska samhället. Nu söker vi dig som vill hyra ut en bostad till en nyanländ!

Vad vi söker
Till Sjöbo kommun anvisas både ensamhushåll och familjer. Därför söker vi alla typer av bostäder, allt ifrån rum till hela villor.

Som privatperson finns flera olika sätt att bidra

Inneboende. Hyr ut ett rum i din lägenhet eller i ditt hus.

Om du har ett extra rum i din bostad kan du hyra ut rummet till en inneboende. Det är tillåtet att ha inneboende i din lägenhet utan att fråga din hyresvärd, under förutsättning att du själv bor kvar i bostaden. Den inneboende ska ha tillgång till kök, badrum och tvättmöjlighet.

2. Hyr ut en del av din lägenhet eller ditt hus.

Kanske har du en uthyrningsdel eller separat lägenhet i anslutning till din bostad, som du kan hyra ut under längre tid? Även här ska din hyresgäst ha tillgång till kök, badrum och tvättmöjlighet.

3. Hyr ut din lägenhet i andra hand.

Om du t.e.x. ska studera på annan ort eller provbo ihop med en partner kan du hyra ut din lägenhet i andra hand. Det är tillåtet att hyra ut sin lägenhet i andra hand, men tillstånd från hyresvärden behövs. Du hyr då ut hela lägenheten direkt till hyresgästen med ett andrahandskontrakt.

4. Hyr ut en fritidsbostad eller villa som du inte bor i själv.

Du kanske ska bo på annan ort ett tag eller vill hyra ut ditt fritidshus under en längre tid. Om du vill hyra ut en bostad som du äger avgör du själv villkoren för uthyrningen.

5. Bygg till din befintliga bostad och hyr ut den nya bostaden till oss.

Om du har en tomt där du vill bygga exempelvis ett attefallshus för bostadsändamål är det möjligt för oss att teckna ett hyreskontrakt med dig i förväg, för att du ska vara garanterad en hyresintäkt när byggnaden är klar. Det gäller även om du vill dela av ditt befintliga bostadshus till två bostäder eller inreda en ny bostad på din befintliga fastighet. Enligt plan- och bygglagen får du förändra din bostad till max 2 bostäder totalt. Bygglov krävs förstås, vilket du själv står för. Vi bistår dig med gärna med råd och hjälp.

Förutsättningar

Om bostaden
Bostaden som erbjuds ska vara avsedd som bostad och ha tillgång till kök, badrum och tvättmöjlighet.

Hyra
Hyran ska vara marknadsmässig och vi ser gärna att du hyr ut i åtminstone ett år. Den som är nyanländ och påbörjat sin etablering får en regelbunden inkomst i form av en statlig etableringsersättning som bland annat är avsedd att användas till att betala hyra för bostad.

Ha med i beräkningen att hyresnivån påverkas av om kostnader för uppvärmning, VA och renhållning ingår eller tillkommer. Det är frågor som vi kan diskutera och rådgöra i för att klargöra vad som gäller.

Tänk på att om din privata uthyrning ger en stor extra inkomst så ska den beskattas enligt skatteverkets regler. Läs mer här om reglerna på Skatteverkets hemsida.

Anmäla en bostad
Om du har en bostad du vill hyra ut anmäler du den genom att fylla i detta formulär. Vår boendekoordinator går sedan igenom alla uppgifter och kontaktar dig.

Behöver du råd och hjälp eller har frågor kring uthyrningen är du välkommen att höra av dig så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa till!

Frågor & svar

Varför behöver de nyanlända hjälp med bostad?
De nyanlända som vi söker bostad till har fått permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige och ingår i det som kallas etableringen. Migrationsverket har beslutat att de ska etablera sig i Sjöbo kommun.

Att delta i etableringen innebär att vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen eller att studera Svenska för invandrare (SFI) och då krävs att personen är folkbokförd i någon av Sveriges kommuner. Den som är utan egen bostad kan inte folkbokföras sig och riskerar att fastna på asylboenden runt om i landet. Därför är det viktigt att de som fått uppehållstillstånd snabbt får en egen bostad.

Varför hjälper kommunen till att ordna bostad?
Sedan den 1 mars ansvarar Sveriges kommuner för att ordna boende till vissa nyanlända flyktingar enligt "lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning". Därför har kommunen nu i uppdrag att ordna boende för de nyanlända som inte själva kan ordna boende.

Hur förmedlas bostäderna till flyktingarna? Är det kommunen som avgör vem som får vilken bostad?
Kommunens boendekoordinator tar emot uppgifterna om bostaden från dig som vill hyra ut en bostad. Bostaden matchas sedan med en nyanländ person eller familj. Därefter får personen eller familjen som är i behov av en bostad ett erbjudande om att hyra. Du som hyr ut bestämmer själv vem eller vilka du vill hyra ut till.

Jag känner mig lite osäker, men vill ändå göra en insats. Är det möjligt att "testa" att hyra ut under till exempel en tremånadersperiod?
För att möjliggöra en så god integration som möjligt med sociala kontakter, skolgång med mera behöver de nyanlända ett fast boende. För hyrestid gäller samma regler som vid all uthyrning av bostäder, vanligen tillämpas 3 månaders uppsägningstid.

Kommer kommunen att kontrollera att hyresgästen sköter sig?
Kommunen bistår den nyanlända med information och råd om det nya boendet vad gäller kontrakt, uppsägning, hyra och hur en bostad ska skötas. Den nyanlända har också ett bredare stöd av kommunen i sin integration. I övrigt gäller samma regler gäller som vid all uthyrning av bostäder.

Hur går jag tillväga för att säga upp avtalet, om jag skulle vilja det?
Vid uppsägning går du tillväga på samma sätt som vid all uthyrning av bostäder. Uppsägningstiden regleras i hyreskontraktet.

Är det möjligt att säga ungefär under hur lång tid varje nyanländ kommer att stanna?
Eftersom den nyanlända personen eller familjen flyttar till Sjöbo för att etablera sig bor de flesta kvar i sina bostäder under en längre tid.

Kan jag som hyresvärd sätta en tidsbegränsad hyrestid?
Samma regler gäller som vid all uthyrning av bostäder. I normala fall tillämpas tillsvidareuthyrning med tre månaders uppsägningstid men hyrekontrakt kan även se ut på andra sätt.

Förväntas jag hyra ut till en lägre hyra än den marknadsmässiga?
Nej, hyresgästen ska behandlas som alla andra hyresgäster.

Kan jag få garantier för att hyran kommer att betalas?
Nyanlända med uppehållstillstånd får en regelbunden inkomst i form av en statlig etableringsersättning. Ersättningen är bland annat avsedd för att betala en hyra. Liksom vid all annan uthyrning krävs att hyran betalas för att hyresgästen ska kunna bo kvar.

Har nyanlända flyktingar särskilda behov som jag behöver tänka på?
En nyanländ kan generellt behöva mer information och introduktion i boendet på grund av att de inte kan språket eller känner till det svenska samhället. Kommunens resurser finns som stöd om den nyanlända behöver särskild hjälp.

Vilken form av stöd har nyanlända?
En nyanländ har stöd av kommunen och Arbetsförmedlingen i en rad frågor. Det rör sig om allt från undervisning i svenska och samhällsorientering, till barnomsorg, skola, vuxenutbildning och andra insatser inom det sociala området. De nyanlända får stöd från såväl arbetsförmedling som kommunen för att så snart möjligt komma in i arbete. Många är utbildade och har yrkeserfarenhet från sina hemländer.

Finns det någon ansvarig kontaktperson på kommunen som jag kan vända mig till vid frågor och eventuella synpunkter?
Kommunens boendekoordinator är kontaktperson. Du når henne via e-post eller telefon.

E-post:
Telefon: 0709-946910