Ensamkommande flyktingbarn

Bli familjehem

Sjöbo kommun behöver ständigt nya familjer som är redo att öppna upp sitt hem för ett barn eller en ungdom, inte minst nu när det är så många ensamkommande barn som kommer hit.

Vill du veta mer, se Bli Familjehem och/eller ta kontakt med:

Familjehemssekreterare Kirsten Junker, Telefon 0416-271 77 alt. e-post: :

Bli god man för ensamkommande barn

Att vara god man innebär att du företräder ett barn som inte har någon vårdnadshavare i Sverige. Du företräder barnet som både vårdnadshavare och förmyndare. Detta betyder att har du har regelbunden kontakt med barnet, det hem barnet vistas i, socialtjänsten, Migrationsverket, skolan och sjukvården och ser till att barnet har det bra och att dess behov uppfylls på bästa möjliga sätt. God man har ingen försörjningsplikt eller ansvar för vård av barnet. Ta del av informationer om god man och kontaktuppgifter till överförmyndare

För att få mer information kan du gå in och ta del av Sveriges kommuner och landsting (SKL) webbutbildning "God man för ensamkommande barn"

Bli särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn

En särskild förordnad vårdnadshavare träder in när barnet/den unge fått permanent uppehållstillstånd och det är klart att barnet får stanna i landet. Rollen som särskild förordnad vårdnadshavare är liksom rollen som god man att vara förälder för barnet utan att ha försörjningsplikt eller krav på att barnet ska bo hos dem, förutsatt att de inte är familjehem för barnet. I uppdraget ingår bl.a. att hjälpa barnet/den unge i kontakt med skola, sjukvård, myndigheter, omsorg och med den långsiktiga planeringen för den unges framtid.

För mer information se Särskilt förordnad vårdnadshavare