Helande kraft i naturen

Publicerad 27 juni 2017

Sjöbo kommun och Friluftsfrämjandet i Sjöbo samarbetar kring projektet Häng med ut, där naturen är en kraftkälla för människors med psykisk ohälsa.

Socialpsykiatrin i Sjöbo startade Häng med oss ut! tillsammans med Friluftsfrämjandet, ett projekt som hjälper långtidssjukskrivna med psykisk ohälsa att komma ut i naturen.

Therese Rosenkvist är arbetsterapeut på Örnen, den kommunala verksamheten för de som lider av långvarig psykisk ohälsa. Hon är också ledare i Friluftsfrämjandet och den drivande kraften bakom projektet Häng med oss ut:

– Jag håller i en trädgårdsgrupp här på Örnen, och märkte att utevistelse var bra för våra kunder. Vi sökte pengar från Region Skåne för ett samverkansprojekt mellan kommun och ideell sektor. 30 000 kr fick vi och nu är gruppen Häng med oss ut på tur en gång i månaden.

Naturen som kraftkälla

De kunder som var intresserade av att delta anmälde sig och de 30 000 kronorna går delvis till att finansiera medlemskap i Friluftsfrämjandet och till bilarna som tar kunderna till utflyktsmål i naturen. En gång i månaden träffas gruppen för att prova på en friluftsaktivitet och hittills har de elva deltagarna hunnit vandra, laga mat på stormkök, fiskat och åkt längdskidor, besökt Ystads djurpark och nu ser de framemot både en kanotfärd och en tur med Mountain bike i Oran.

– De här människorna lider av olika psykiska sjukdomar, till exempel utmattningsdepression, är traumatiserade på olika sätt och är långtidssjukskrivna. Det är svårt för en frisk person att förstå hur svårt det är för de här människorna att ta sig ut i naturen själv. Utan den här gruppen hade de inte haft någon möjlighet att uppleva det här, säger Therese Rosenkvist.

Naturens förmåga att hela är vetenskapligt prövad och bevisad många gånger om. Effekter av utevistelse kan vara bättre fysisk hälsa och ökad stresstålighet. Forskare i Illionois slår fast att immunförsvaret stärks och därmed minskar risken för sjukdomar som diabetes, depression och hjärt- och kärlsjukdomar. Dessutom skapar naturvistelse i grupp samtalsämnen och det blir lättare att vara social.

– Vi återkommer ofta till våra upplevelser från utflykter, säger Therese Rosenkvist. Det är så fantastiskt att uppleva att en sjuk kund blommar upp och strålar av glädje.

Inte bara att ta sig i kragen

Fördomarna mot psykisk ohälsa är stor, liksom okunskapen, menar hon.

– Vem som helst kan drabbas, oavsett ålder, utbildning och familj. Ingen väljer att vara psykiskt sjuk och det handlar inte om att vara svag. Som det ser ut idag är stigmat stort gällande psykisk ohälsa, speciellt när det gäller svårare psykiska diagnoser. Det är inte bara att ta sig i kragen, säger Therese Rosenkvist.

– Men man ska veta att de som är på botten kan ta sig upp igen. Vi på Örnen jobbar med den enskilda individens villkor och bäst effekt får vi när vi tänker utanför ramarna, som med Häng med ut-projektet.

Projektet Häng med ut pågår till september, men en fortsättning är på gång.

– Vi söker nya pengar från olika håll och satsar vidare på naturupplevelse i vården för psykiskt sjuka.

Fakta om psykisk ohälsa

Stigmat är stort gällande psykisk ohälsa, speciellt när det gäller svårare psykiska diagnoser.

Personer som har en psykisk funktionsnedsättning har rätt till stöd och omsorg utifrån sina behov. Kommunen delar ansvaret med andra aktörer. Socialpsykiatrins verksamhet riktar sig till personer över 18 år som har en psykisk funktionsnedsättning.

Vill du veta mer om psykisk ohälsa? Läs på www.hjarnkoll.se

Vad är psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa innefattar allt från psykisk sjukdom till psykiska besvär som stör välbefinnandet och påverkar ens dagliga liv. Tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller som närstående. Trots att det är så vanligt gör vi alldeles för lite för att hindra de diskriminerande attityder som många med psykisk ohälsa möter.

Det finns många olika psykiska sjukdomar: till exempel schizofreni, bipolär sjukdom (manodepressivitet),depression, olika ångesttillstånd, tvångssyndrom, ätstörningar samt beroendeproblematik. Till följd av sjukdomen

– eller medfödda neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, Autism, Aspergers och Tourettes syndrom etc – kan man få psykiska funktionsförändringar. Det kan till exempel handla om svårighet att planera sin tid och att hantera stress eller sociala relationer. Då pratar man om en psykisk funktionsnedsättning.

Hur vanlig är psykiska ohälsa?

FN:s Världshälsoorganisation WHO säger att psykisk ohälsa är en av de största utmaningarna mot folkhälsan i världen. I Sverige har tre av fyra egen erfarenhet eller erfarenhet av att någon i närheten lever med psykisk sjukdom (Hjärnkolls årliga befolkningsundersökningar).

Socialstyrelsen beräknar att 20-40 procent av Sveriges befolkning lever med psykisk ohälsa. I denna grupp beräknas 10-15 procent behöva psykiatrisk behandling.

Enligt Försäkringskassan är psykisk ohälsa den vanligaste sjukskrivningsorsaken.

Trots att psykisk ohälsa är så vanligt så diskrimineras människor med psykisk ohälsa.

Källa: Hjärnkoll