Uppkopplat på äldreboenden

Publicerad 11 juni 2018

Digitaliseringen av samhället går i hög fart. Traditionella butiker får skarp konkurrens av nätbutiker som säljer online, ofta till lägre priser. Digitaliseringen får också genomslag inom andra sektorer, och i Sjöbo är vård- och omsorgsförvaltningens satsning på trådlöst internet (wifi) ett tydligt exempel på det.

Trådlöst internet är idag fullt utbyggt i särskilda boenden i Sjöbo kommun: Rosenlund i Lövestad, Blentarpsgården i Blentarp, Solkullen i Vollsjö, Björkbacken, Sandbäcksgården, Ängsgården och Kärnan i Sjöbo.

– I början av 2017 fattades beslut om utbyggnad och hösten 2017 tog projektet fart, berättar Jonas Westerdahl IT-samordnare och projektledare för genomförandet. En ny infrastruktur fick byggas för att ersätta den gamla och förbereda för trådlösa accesspunkter och nätverk. Det var viktigt för personalen att effektivt kunna använda modern teknologi utan att behöva gå till en traditionell dator med nätverk via kabel.

– Både Tomelilla och Simrishamn har sen dess hört av sig för att höra hur vi gått tillväga, berättar Jonas. I dagsläget befinner de sig i startgroparna, ungefär där vi var för ett år sedan.Enhetscheferna Annelie Göransson, Björkbacken Sjöbo, och Cecilia Liljenberg, Solkullen Vollsjö, är positiva till utbyggnaden:

– Mycket handlar om ökad tillgänglighet, berättar de. Skyddsronder utan wifi kunde förut ta en evighet, medan man nu kan ha med sig en dator och löpande dokumentera. Möten blir mer flexibla, och personalen kan använda tekniska verktyg var som helst i lokalerna. En platta som inte är uppkopplad mot internet är snudd på oanvändbar och förut kunde en eller ett par skivor snurra varma i CD-spelaren, medan spellistor möjliggör ett närmast obegränsat utbud av musik från olika årtionden. En variation av musik som inte var praktiskt möjlig för bara ett decennium sedan.

- En av våra kunder frågade mig om jag visste vad dymmeldagen innebar. När jag svarade att jag inte visste sa han snabbt att "då tycker jag du ska googla det, berättar Annelie.

Det är ett tydligt tecken på den digitala kompetens som blir vanligare och vanligare hos våra kunder. Solkullen hade för ett tag sedan en engelsktalande kund som tack vare wifi och platta kunde få se bilder och filmer från tiden kring sin uppväxt och sitt yrkesverksamma liv i England.

– Det gav kunden en stark hemkänsla som inte varit möjlig utan den nya tekniken, berättar Cecilia.

På Solkullen i Vollsjö träffar vi Sven Gustafsson, född strax utanför Hörby i början av 30-talet.

– Min fru hade en affär, berättar Sven, och jag hjälpte henne med bokföringen som snart gjordes bara på dator. Till en början utan uppkoppling mot internet, men så småningom med uppkoppling och därmed tillgång till alla dess möjligheter. – Jag har fortfarande kvar min dator, berättar Sven vidare, som jag tidigare brukade använda till både nyheter och lite spel.I framtiden handlar det mycket om kompetens för både kunder och personal. De ska kunna känna sig trygga i hanteringen av de nya verktygen och kunna utnyttja alla de möjligheter som tekniken ger. Modernisering av larmsystem och att genom wifi kunna minska på antalet tekniska system står högt på önskelistan.Utbyggnaden av wifi har fokuserat på kommunens personal och gemensamhetsutrymmen. För kunden (som också är hyresgäst) gäller att själv skaffa den internetuppkoppling man vill ha.

– Tanken var aldrig att få med samtliga lägenheter i utbyggnaden, berättar Jonas, även om vårt trådlösa nät har så stark kapacitet att det ofta faktiskt går att nå inifrån kundernas lägenheter.Inför fotograferingen tar Sven upp sin smartphone ur fickan och lägger på bordet intill sin fåtölj - ytterligare ett exempel på den digitalisering och utbyggnad som vi är mitt uppe i. Wifi är mer och mer någonting vi tar för givet, och det är när den inte finns som vi lätt kan reagera med ett förvånat "Va? Finns det inget wifi?" Men det är en fråga som samtliga Sjöbos äldreboenden nu kan svara på: Jo, tänk att det har vi!