Vad tycker de äldre om äldreomsorgen

Publicerad 24 oktober 2017

Socialstyrelsen har frågat alla äldre med äldreomsorg vad de tycker. Sjöbo kommuns resultat är bra - bättre än både Skåne och Sverige som helhet generellt sett!

I Socialstyrelsens årliga återkommande undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" placerar sig Sjöbo kommun återigen över riks- och skånegenomsnittet.

Den sammantagna bedömningen ligger på 89 för särskilt boende, jämfört med Sverige och Skåne som ligger på 82. För hemtjänsten ligger Sjöbo på 91, jämfört med 88 för Skåne och 89 för Sverige i den sammantagna bedömningsfrågan.

Från undersökningen om särskilt boende ser vi också glädjande resultat att boendemiljö, kundens egen möjlighet att påverka och maten/måltidsmiljö ligger markant högre än för Skåne och Sverige. I hemtjänstdelen har tillgängligheten till hemtjänstpersonal ökat.

Förvaltningschefen Eva Gustafsson:

- Jag är jätteglad över att vi har så fina resultat! Vi har arbetat mycket med bemötandefrågor och värdegrundsarbete ute i verksamheten. Resultaten visar att detta syns i det praktiska arbetet och märks hos våra kunder – vilket ju är hela poängen.

- I vår strävan att bli ännu bättre så har vi satt höga ambitioner. Vi kommer studera och analysera materialet vidare i våra arbetsgrupper för vi har även punkter där vi inte lyckats fullt ut med vårt förbättringsarbete – till exempel när det handlar om hur man kan lämna sina synpunkter.

- Ännu en gång får vård och omsorgsförvaltningen goda betyg av våra kunder. Ett stort tack till alla medarbetare i förvaltningen som arbetar så ambitiöst och engagerat för ett gott liv varje dag för våra kunder!

Undersökningen består av två delar, en för särskilt boende och en för hemvård och totalt intervjuades 130 125 personer. Svarsfrekvensen i Sjöbo ligger på 54 % för särskilt boende, och 63 % för hemvård.

Kontaktperson: Eva Gustafsson, eller 0416-271 80.

Klicka här (PDF-dokument, 559 kB) för att ta del av resultaten från särskilt boende.

Klicka här (PDF-dokument, 539 kB) för att ta del av resultaten från hemsjukvård.