Klagomål och synpunkter

Det viktigt att få reda på när vår verksamhet inte fungerar på ett önskvärt sätt. Vi får då möjlighet att rätta till misstag och utveckla vår verksamhet. Med din hjälp, medverkan och synpunkter kan vi bli bättre.

Så lämnar du synpunkter eller klagomål

Vänd dig i första hand till den verksamhet där du fått vård eller omsorg. Om du inte är nöjd med svaret kan man gå vidare.

Via webben

Lämna dina synpunkter i vårt webbformulär

Muntligt

Kontakta chef i berörd verksamhet för att få veta hur du går vidare med dina synpunkter. Om du inte når den personen vänd dig till kommunens växel.

Skriftligt

Använd blanketten för synpunkter och klagomål.
Hjälp oss att bli bättre (PDF-dokument, 169 kB)

Skicka blanketten till:
Sjöbo kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
275 80 SJÖBO

Återkoppling

Om du vill ha återkoppling på din synpunkt behöver vi ha dina kontaktuppgifter. Ange namn, adress och e-post om du vill ha återkoppling.

Allvarlig händelse inom vård

Patientnämnden

Patientnämnden kan hjälpa dig som patient eller närstående att föra fram klagomål till verksamheten och se till att de blir besvarade. Patientnämnden utreder inte själv klagomål utan fungerar som ett stöd för dig och som länk till verksamheten.

IVO - Inspektionen för vård och omsorg

IVO utreder klagomål under vissa förutsättningar. Efter att du har kontaktat vårdverksamheten eller patientnämnden kan Inspektionen för vård och omsorg, IVO, under vissa förutsättningar utreda ditt klagomål.

IVO har från och med 1 januari 2018 bara skyldighet att utreda händelser som inneburit att patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit. IVO ska även utreda klagomål som gäller händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat självbestämmande, integritet eller rättslig ställning. För att IVO ska kunna utreda ett klagomål bör det lämnas in inom två år från det att händelsen inträffat.

Läs mer på IVO:s webbplats eller ring deras upplysningstjänst på telefon 010-788 50 00.

Läs mer om hur du kan klaga på vården och hitta din patientnämnd på 1177.