Anhörigstöd

Anhörigstöd vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper och stödjer någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder inte klarar vardagen på egen hand.

Att leva nära en människa som behöver stöd och hjälp kan innebära att livet ter sig annorlunda än tidigare. Det skänker både glädje och trygghet, men det kan också skapa känslor av oro och trötthet. Du som hjälper och stödjer kan också själv behöva stöd. Sjöbo kommun erbjuder dig som anhörig eller närstående olika former av stöd.

Sjöbo kommun kan bland annat erbjuda dig som anhörig:

  • Samtal för information, råd och stöd.
  • Träffar och cirklar där man kan träffa andra i liknande situation.
  • Anhörigcafé, se program längre ner på sidan.
  • Kvällscafé, information annonseras på hemsidan.
  • Avlösarservice, kontakta biståndshandläggare för information. Tfn:0416-270 00.

Vi kan nu även erbjuda avslappningsmassage - taktil massage. För mer information och bokning kontakta anhörigkonsulent.

Anhöriggrupp

Vill du delta i en anhöriggrupp där du får träffa andra i liknande situation är du välkommen att ringa och anmäla ditt intresse. Träffar anordnas varannan vecka vid sex till åtta tillfällen. Innehållet bestämmer vi tillsammans i gruppen, det kan fokusera bl.a. på information och tillfälle att utbyta erfarenheter.

Skaparverkstad

För närvarande Picassogruppen måndagar kl 13.00-15.00 på Kärnan
En kamratcirkel med skapande verksamhet. Är du intreserad av att delta, ta kontakt med anhörigkonsulenten.