Stöd till arbete och utbildning

Framtidsprojektet – ett första steg för unga vuxna att hitta arbete eller utbildning

Verksamheten riktar sig till unga vuxna i åldern 19-29 år, med psykisk ohälsa, eller som på grund av andra faktorer gör att de står långt ifrån arbetsmarknaden och är i behov av samordnade insatser från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Familjeförvaltningen och Region Skåne. Inskrivning i verksamheten beviljas av de inblandade myndigheterna, efter att ett ärende aktualiserats av representant/handläggare från någon av myndigheterna.

I verksamheten görs en grundläggande utredning om vilka resurser och önskemål deltagaren besitter, samt vilka insatser som kan bli möjliga för att nå de mål som deltagaren själv har formulerat.

Deltagaren får genomgå ett 6-veckors program som syftar till att dels underlätta kartläggningen, men även till att bryta den isolering som kan komma av psykisk ohälsa, eller långvarig sysslolöshet. Efter programmet kan deltagarna gå vidare till arbete, praktik eller utbildning, där handledarna från Framtidsprojektet finns som stöd ute i de aktiva insatserna som beviljats deltagaren.

Verksamheten är en del av det FINSAM finansierade projektet I Lokal Samverkan, där Arbetförmedlingen, Försäkringskassan, Familjeförvaltningen och Region Skåne står som huvudmän.

Vill Ni komma i kontakt med någon från Framtidsprojektet, om Ni har frågor eller behöver mer information, vänligen använd kontaktuppgifterna till höger.