Teletal hjälper dig att ringa

Behöver du hjälp i din telefonkontakt med kommunen?

Nu har vi på Sjöbo kommun infört tjänsten Teletal. Det är en tjänst som erbjuder telefonstöd vid tal-, röst- och språksvårigheter då ena eller båda parter i samtalet har behov av stöd för att genomföra samtalet.

Behöver du hjälp att ringa?

Klicka på bilden nedan - ett nytt fönster öppnas där du skriver ditt telefonnummer.

Vem kan använda Teletal?

Teletal är till för alla

  • som har svårt att tala i telefon
  • som vill ringa till någon som har svårigheter
  • har svårt att minnas
  • som kan behöva anteckningsstöd

Samtalet är kostnadsfritt.

Samtalet är ett trepartssamtal där tredje parten är en Teletal-tolk. Du behöver inte boka tid.

Ring till Teletal

Telefonnummer 020-22 11 44.
Utomlands är telefonnumret 0046-8 21 11 19.

Teletals öppettider

Måndag till fredag 8.00-20.00
Lördag och söndag samt helgdag 12.00-16.00

E-post: info@teletal.se | www.teletal.se

Har du synpunkter på Teletal ring vår kundtjänst

0240-69 54 55. Öppet helgfria vardagar 9.00-15.00.