Våld i nära relationer

Alla kan bli offer för våld - kvinnor, män och barn inom såväl heterosexuella som samkönade förhållanden. Våld är en handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker.

Misshandel i nära relationer skiljer sig väsentligt från andra våldsbrott, eftersom paret oftast har gemensamt boende. Barn som lever i våldsmiljöer tvingas bli ofrivilliga vittnen till våldet som de omöjligt kan undkomma. Barn som bevittnat våld i hemmet är en utsatt grupp. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att uppmärksamma utsatta människor och ge dem stöd.

Är du bosatt i Sjöbo kommun och har blivit slagen, hotad eller utsatt för sexuella övergrepp? Känner du dig kränkt, rädd eller är kontrollerad av någon i din närhet? Då har du möjlighet att ta kontakt med Familjeförvaltningen för stöd.

Telefonnummer att ringa vid behov av hjälp, råd och stöd vid våld i nära relation eller annat brott:

Kontakta i första hand:
Socialtjänstens reception, under kontorstid 0416-271 85
Vid akut situation 112
(Polis och social jour)
Enhetschef för Myndighetsenheten 0416-273 93
Enhetschef för Råd och stödenheten 0416-273 05
Mottagartelefon Råd och stödenheten (vardagar dagtid) 0416-273 00
Kriscentrum 0417-183 90,
0417-183 91
Familjerådgivningen 0709-45 79 22
Kvinnofridslinjen 020-50 50 50
Brottsoffer och kvinnojouren 0411-783 77
Polisen 114 14

Vid akuta situationer efter kontorstid kontaktas polis som i sin tur har möjlighet att kontakta ordförande i myndighetsnämnden.

Du kan vara anonym och det går bra att ringa och ställa frågor om din situation.