Brottsoffer- och kvinnojour

Brottsoffer- och Kvinnojouren är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden. Om du blivit utsatt för våld eller annat brott kan du vända dig till jouren där du kan få en stödperson, som bland annat kan hjälpa dig med:
- Att lyssna och stödja dig i din situation. Du kan vara anonym när du ringer - vi har ingen registrering
- Praktiska råd
- Kontakter med sjukvård, myndigheter, försäkringsbolag, socialtjänsten, advokat m.m.
- Att följa med som stöd vid ev. rättegång

Stödpersonerna har genomgått obligatorisk utbildning och är legitimerade. Alla stödpersoner har tystnadsplikt.

All kontakt med jouren är kostnadsfri. Vår verksamhet är ett komplement till samhällets hjälpinsatser, men ersätter dem inte.

Brottsoffer- och Kvinnojouren
Öppettider 09.00-22.00 alla dagar på året
www.brottsoffer-kvinnojouren.se