Frågor och svar om hemtjänst

Hemtjänst - var ansöker jag?

Svar: Du tar kontakt med Sjöbo kommuns växel på telefon 0416-270 00. Du ber att får tala med en biståndshandläggare som utreder ditt behov av hjälp och stöd.

Vad gör en biståndshandläggare?

Svar: Bland annat görs ansökan om hemtjänst hos en biståndshandläggare i kommunen. Biståndshandläggaren beslutar vilka insatser du har rätt till.

Vem utför hemtjänst i Sjöbo kommun?

Svar: Här kan du läsa mer om de olika utförarna.

Kan jag få hjälp att välja hemtjänstutförare?

Svar: Om du har frågor eller funderingar kring kundvalet i hemtjänsten kan du prata med din biståndshandläggare.

Kan jag byta hemtjänstutförare?

Svar: Om du inte är nöjd med den hemtjänstutförare du har valt, ska du i första hand tala om det för utföraren, så att de kan bli bättre.
Om du vill byta till en annan utförare kan du göra det när som helst genom att kontakta din biståndshandläggare. Du behöver inte berätta varför du vill byta.

Vad är "maxtaxa" för hemtjänsten?

Svar: Maxtaxan är ett av Riksdagen fastställt belopp. Avgiften för hemtjänstinsatserna får aldrig vara högre än det. Maxtaxan fastställs för varje år, och den framgår bland annat av avgiftstabellen. Du kan läsa mer om avgifter och maxtaxta här.

Om jag vill byta utförare, måste jag berätta varför?

Svar: Nej, du behöver inte tala om varför du vill byta utförare, varken för din biståndshandläggare eller för utföraren. Du behöver inte ens berätta för din utförare att du vill byta till en annan. Om du vill byta utförare räcker det med att du berättar det för din biståndshandläggare och gör ett nytt val, så ordnar biståndshandläggaren resten.

Är det olika avgifter för olika hemtjänstutförare?

Svar: Nej, du betalar samma avgift för din hemtjänst oavsett vilken utförare du har.

Vad händer om en utförare slutar?

Svar: Om en utförare ska sluta meddelar Sjöbo kommun de kunder som berörs i god tid och ser till att de väljer en ny utförare. Det blir aldrig något glapp mellan två olika utförare vid ett byte, oavsett om utföraren ska sluta eller om du som kund själv väljer att byta.

Kan jag välja olika utförare för olika insatser?

Svar: Man kan välja en utförare för serviceinsatser så som tex städ, tvätt mm och en annan utförare för personlig omvårdnad så som personlig hygien, på/avklädning, dusch mm.