Frågor och svar om särskilt boende

Vilka boendeformer finns för äldre i Sjöbo kommun?

Svar: I Sjöbo kommun finns särskilt boende för äldre. Vi har valt att dela in särskilt boende i fyra olika boendekategorier; äldreboende, demensboende och korttidsboende. Du kan läsa mer om de olika boendeformerna här.

Finns det särskilda boenden för personer med demens?

Svar: Ja, det finns boenden med speciella enheter för personer som har fått en demensdiagnos av en läkare, dessa kallar vi för demensboenden. Sandbäcksgården är ett demensboende medans Ängsgården har en avdelning för personer med demens.
Personer med demensliknande symptom kan också bo på äldreboende. Här kan du läsa mer om de olika demensboenden som finns hos oss.

Hur gör jag för att få flytta in på särskilt boende?

Svar: Du tar kontakt med Sjöbo kommuns växel på telefon 0416-270 00. Du ber att får tala med en biståndshandläggare som utreder ditt behov av hjälp och stöd. Om din ansökan blir beviljad blir du erbjuden en plats på ett av kommunens särskilda boenden. Här kan du läsa mer om hur du ansöker om äldreomsorg.

Vad kostar det att bo på ett särskilt boende?

Svar: På ett särskilt boende betalar du för hyra, mat, vård och förbrukningsarticklar. Hur stor avgift du ska betala beror på din inkomst och är därmed individuell. Här kan du läsa mer om avgifterna för äldreomsorg i Sjöbo kommun.

Får jag bo tillsammans med min partner?

Svar: Är din partner inte i behov av vård och omsorg men ni vill fortsätta att bo tillsammans, kan man ansöka om parboende hos biståndshandläggaren. En del särskilda boenden har större lägenheter som är anpassade för två personer, i annat fall kan det lösas med två enskilda lägenheter. Behovet hos den enskilde styr vilken form samt vilken placering man får.

Får jag ta med mitt husdjur?

Svar: Ja, om du har ett husdjur sedan tidigare är det möjligt att flytta med husdjuret till din nya lägenhet på boendet. Du kan även ansöka om att få hjälp med att ta hand om ditt husdjur. Husdjuret bor med dig i din lägenhet och kan med hänsyn till övriga hyresgäster inte vistas fritt på boendet.

Får jag lov att byta till en plats på ett annat särskilt boende?

Svar: Ja, det får du. När du har fått en plats och flyttat in, kan du anmäla önskemål om att få byta boende. Du kontaktar då enhetschefen på boendet du bor på. Vi kan dock inte garantera inom vilken tidsram omflyttning kan ske.

Har jag rätt att söka plats på särskilt boende i annan kommun?

Svar: Ja. I Sverige kan du söka särskilt boende i vilken kommun som helst i landet, oavsett om du bor där eller inte. Rätten att söka gäller oavsett din nuvarande boendeform. Man vänder sig i så fall till den kommun det gäller.

Kan jag som anhörig övernatta på boendet?

Svar: Vi strävar efter att så långt som möjligt jämställa särskilt boende med att bo i det egna hemmet. Därför är det i första hand hyresgästen själv som bestämmer om anhöriga kan övernatta. Kan vi så försöker vi underlätta anhörigas besök.