Frågor om trygghetslarm

Hur får man trygghetslarm?

Svar: Du tar kontakt med Sjöbo kommuns växel på telefon 0416-270 00. Du ber att får tala med en biståndshandläggare som utreder ditt behov av hjälp och stöd.

Hur fungerar trygghetslarmet?

Svar: Här kan du läsa mer om trygghetslarm.

Hur mycket kostar Trygghetslarm?

Svar: Max 228kr. Men det inkomstprövas, så har man maxtaxa i hemtjänsten så ingår trygghetslarmet i det.

Hur gör jag eller mina anhöriga för att lämna tillbaka larmet?

Svar: Du tar kontakt med en biståndshandläggare via Sjöbo kommuns växel på telefon 0416-270 00.