Bilder från trädgården på Diamanten, daglig verksamhet.

Bilder från trädgården på Diamanten, daglig verksamhet.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet ska ge personer med olika funktionsvariationer en meningsfull sysselsättning som är stimulerande och utvecklande. Verksamheten bedrivs i tre spår - anpassad plats, företagsgrupper eller i egen verksamhet.

Anpassad plats

Anpassad plats är en variant av daglig verksamhet och sker på olika arbetsplatser i form av praktikplatser. Anpassad plats är en stor del av daglig verksamhet.

Var, hur och i vilken omfattning en sådan praktik förläggs beror på arbetsplatsens och den enskildes förmåga, intresse och önskemål.

Varje individ som vill ha en anpassad plats kommer i kontakt med en arbetskonsulent. Tillsammans görs en kartläggning för att komma fram till en lämplig arbetsplats.

Arbetskonsulenten bidrar med stöd till både praktikanten och arbetsplatsen och har kontinuerliga uppföljningar på plats. Arbetskonsulenten kan även bistå med praktisk handledning i samband med introduktion eller till exempel inlärning av nya arbetsmoment.

Individen praktiserar sedan på arbetsplatsen med handledning av arbetsplatsens personal. 

Arbetskonsulenten ansvarar för samordning och information och gör även löpande uppföljningar.

Kommunen tecknar olycksfall- och ansvarsförsäkring för individen och bekostar även eventuell skyddsutrustning.

Samarbetet är kostnadsfritt för arbetsplatsen och samarbetet pågår sålänge båda parterna önskar.

Företagsgrupper

Företagsgrupper innebär att arbetsgrupper från daglig verksamhet integreras ute på arbetsplatser där daglig verksamhet tillhandahåller personal och arbetsplatsen förser gruppen med arbetsuppgifter.

I nuläget har daglig verksamhet bland annat samarbete med:

- ICA kvantum i Sjöbo och ICA i Lövestad, där vi arbetar med att packar upp varor och fronta.

- Dollarstore, där vi arbetar med att packar upp varor, fronta och prismärka.

- Brandstad hästgård, där vi packar hö och gör övriga sysslor som man kan göra i stall.

- Sutars AB, där vi arbetar med att paketera och montera olika komponenter.

- Bil Bengtsson, där vi plockar skräp och håller företagets utemiljö rent och snyggt.

- Purus, där vi arbetar med att paketera broschyrer.

Målet med företagsgrupper är att individen ska ha en arbetsliknande sysselsättning.

Samarbetet med företagsgrupper är en möjlighet för Sjöbo kommuns arbetsplatser att göra sociala insatser och bidra till en meningsfull vardag för personer med olika funktionsvariationer.

Vill ni som företagare göra en förfrågan om ett samarbete? Var vänlig och ta kontakt med en av arbetskonsulenterna, se kontaktinfo längre ner på sidan.

Egen verksamhet

Den egna verksamheten bedrivs i huvudsak på dessa ställen:

Örnen riktar sig till dig som har större funktionsnedsättningar med mer omsorgsbetonat behov. Verksamhetens inriktning är att erbjuda dig upplevelser och sinnesstimulering som huvudsakliga aktiviteter. Exempel på aktiviteter är kreativt skapande med färg, form och material, bak, musik, promenader, snouzel samt taktil stimulering. En del av kunderna har mer arbetsinriktade uppgifter med legoarbete samt återvinning av papper; en tjänst vi tillhandahåller för andra kommunala verksamheter.

Diamanten är den största arbetsplatsen inom Daglig verksamhet. Diamanten är delad i flera grupper som har sina respektive arbetsplatser på olika platser i och utanför lokalerna.

  • I Media- och Datagruppen jobbar kunder med lite högre grad av förmåga till självständigt arbetet med produktion av en tidning samt hemsida med uppgifter som skrivande, redigering, intervjuer, faktainsamling, fotografering med mera. Gruppen arbetar även med administrativt stöd, trycksaksproduktion, legoarbete och lamineringsarbete.
  • Planetskötarna arbetar med inre och yttre miljövård som skräpplockning, trädgårdsskötsel, pappersåtervinning samt fordonsvård. Här ligger fokus på utevistelse och naturfrämjande aktiviteter. Återvinningen utgår från Diamanten, men handledare och kunder är ute med bussen och samlar in papper och kartonger från äldreboendena i tätorten och kör det till återvinningsstationen.
  • Skapandegruppen arbetar individuellt med kreativa uppgifter och andra praktiska uppgifter som tillverkning, skapande, modellbygge, snickeri, enklare byggprojekt med mera.
  • En dag i veckan har vi en Drama- och filmgrupp på Diamanten. Kunderna är med i hela processen av att skapa en film. Allt från skriva manus, filma, agera framför kameran till att redigera en slutprodukt.
  • En dag i veckan har alla kunder som önskar möjlighet att ha musikaktiviteter.

Daglig Verksamhet driver även caféet på kommunhuset, där vi förbereder kaffe och fika inför konferenser och möten samt sköter den dagliga rutinerna med disk och sophantering. Härifrån utgår även annan internservice som papperstrimling och internpost.

I samarbete med Malenagymnasiet står Daglig verksamhet för driften av elevcaféet på gymnasieskolan. Här arbetar handledare med kunder i en integrerad miljö med inköp, beställningar, prissättning, kassa och kassaredovisningar samt skötsel och miljö av caféet.

En film från daglig verksamhet

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 mars 2023
Omsorg och stöd