Bilder från trädgården på Diamantens dagligverksamhet.

Bilder från trädgården på Diamantens dagligverksamhet.

Dagligverksamhet

Daglig Verksamhet är en insats enligt LSS. Insatsen ska ge en meningsfull och utvecklande sysselsättning åt dig som tillhör personkrets 1 och 2 enligt LSS och är beviljad insatsen. Verksamheten bedrivs i tre spår- individuella placeringar, företagsgrupper eller i egen verksamhet.

Anpassad plats

Individuella placeringar i form av praktikplatser ute på företagen är en stor del av Daglig verksamhet. Inför en individuell placering får du kontakt med en arbetskonsulent. Tillsammans gör ni en kartläggning av individuella förutsättningar, styrkor och behov. I nästa steg sker matchning mot en lämplig arbetsplats. Under matchningen görs vanligtvis studiebesök, sedan introduktion där eventuella anpassningar görs. Du praktiserar sedan på arbetsplatsen med handledning av arbetsplatsens personal. Arbetskonsulenten gör löpande uppföljningar med stöd till både dig och till arbetsplatsen.

Företagsgrupper

Företagsgrupper innebär att arbetsgrupper integreras ute på arbetsplatser, där vi tillhandahåller handledare och företaget förser dig med arbetsuppgifter. I nuläget har vi bland annat samarbete med ICA i Sjöbo och Lövestad, Dollarstore, Stenänga förskola, Ängsgården, en hästgård samt Sjöbo Golfklubb. Denna verksamhet innebär en tryggare väg med lite mer stöd och successiv kravökning för dig som har som målsättning att ha en individuell placering på längre sikt.

Egen verksamhet

Den egna verksamheten bedrivs i huvudsak på dessa ställen:

Örnen riktar sig till dig som har större funktionsnedsättningar med mer omsorgsbetonat behov. Verksamhetens inriktning är att erbjuda dig upplevelser och sinnesstimulering som huvudsakliga aktiviteter. Exempel på aktiviteter är kreativt skapande med färg, form och material, bak, musik, promenader, snouzel samt taktil stimulering. En del av kunderna har mer arbetsinriktade uppgifter med legoarbete samt återvinning av papper; en tjänst vi tillhandahåller för andra kommunala verksamheter.

En verksamhet med en lugn och trygg miljö långt från bilar och trafik, med utgångspunkt från en egen lokal i Lövestad. Aktiviteter kan ske på olika platser med individuella anpassningar. I denna verksamhet arbetar vi med tydliggörande pedagogik i en miljö med anpassad mängd stimuli.

Diamanten är den största arbetsplatsen inom Daglig verksamhet. Diamanten är delad i flera grupper som har sina respektive arbetsplatser på olika platser i och utanför lokalerna.

  • I Media- och Datagruppen jobbar kunder med lite högre grad av förmåga till självständigt arbetet med produktion av en tidning samt hemsida med uppgifter som skrivande, redigering, intervjuer, faktainsamling, fotografering med mera. Gruppen arbetar även med administrativt stöd, trycksaksproduktion, legoarbete och lamineringsarbete.
  • Planetskötarna arbetar med inre och yttre miljövård som skräpplockning, trädgårdsskötsel, pappersåtervinning samt fordonsvård. Här ligger fokus på utevistelse och naturfrämjande aktiviteter. Återvinningen utgår från Diamanten, men handledare och kunder är ute med bussen och samlar in papper och kartonger från äldreboendena i tätorten och kör det till återvinningsstationen.
  • Skapandegruppen arbetar individuellt med kreativa uppgifter och andra praktiska uppgifter som tillverkning, skapande, modellbygge, snickeri, enklare byggprojekt med mera.
  • En dag i veckan har vi en Drama- och filmgrupp på Diamanten. Kunderna är med i hela processen av att skapa en film. Allt från skriva manus, filma, agera framför kameran till att redigera en slutprodukt.
  • En dag i veckan har alla kunder som önskar möjlighet att ha musikaktiviteter.

Daglig Verksamhet driver även caféet på kommunhuset, där vi förbereder kaffe och fika inför konferenser och möten samt sköter den dagliga rutinerna med disk och sophantering. Härifrån utgår även annan internservice som papperstrimling och internpost.

I samarbete med Malenagymnasiet står Daglig verksamhet för driften av elevcaféet på gymnasieskolan. Här arbetar handledare med kunder i en integrerad miljö med inköp, beställningar, prissättning, kassa och kassaredovisningar samt skötsel och miljö av caféet.

Vill du veta mer om vad Media- och Datagruppen på Diamanten gör?

Klicka dig vidare via knapparna och kolla gärna in vår film!

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2021
Sidan publicerad av: Nina Jersling
Omsorg och stöd