Demensboende

Om du har en demenssjukdom och det inte längre fungerar att bo hemma finns det särskilda demensboenden att flytta till.

Ett första steg kan vara att bo kortare perioder hemifrån, så kallad avlösningsvistelse. Men det finns också möjlighet att flytta permanent till ett demensboende. För båda alternativen ansöker du om plats hos kommunens biståndshandläggare.öppnas i nytt fönster

Många anhöriga uttrycker att de känner tveksamhet och även dåligt samvete inför en flytt. Men på ett boende med rätt kompetens kan en person med demenssjukdom faktiskt få en lugnare tillvaro som passar de nya behoven. I kommunen har vi ett Demensteam, ni hittar mer information om dem här.

Demensboende finns på:
Solkullen

Sandbäcksgården

Ängsgården


Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 maj 2021
Omsorg och stöd