Korttidsvistelse och avlösningsvistelse

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är behovsbedömd insats som du ansöker om hos en biståndshandläggare.

Korttidsvistelse kan i undantagsfall beviljas i situationer, som till exempel att du vistats på sjukhuset och inte kan återgå till bostaden direkt trots omfattande hemtjänstinsatser, dina hjälpbehov ökar och hemtjänstinsatserna blir otillräckliga eller att partnern som hjälper dig blir tillfälligt sjuk.

Korttidsenheten finns på Björkbackens särskilda boende i Sjöbo. Insatsen korttidsvistelse är tidsbegränsad och utgår från individuellt syfte. Vårt mål med insatsen är att du på ett tryggt sätt ska kunna återgå till din bostad igen.

Utifrån dina behov kommer man att se över dina möjligheter att kunna klara dig så självständigt som möjligt. Träning kan ske både på korttidsenheten och i din bostad under perioden som du har insatsen.

Avlösningsvistelse

Många gånger är det en partner som står för hjälp och omsorgen i hemmet, för att avlasta kan avlösningsvistelse beviljas. Det kan röra sig om en tillfällig insats eller regelbunden avlösningsvistelse.

Med avlösningsvistelse menas att personen som är i behov av hjälp och omsorg vistas växelvis i sitt eget hem och växelvis på anvisad plats.

Här får du ett respekt­fullt bemötande, en meningsfull tillvaro, trygghet och inflytande över din vardag.

Korttidsvistelse finns på:
Björkbacken

Avlösningsvistelse finns på:

Sandbäcksgården

Ängsgården

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 februari 2020
Omsorg och stöd