Välfärdsteknik och digitala lösningar

Samhället förändras och vi vill hänga med. På vård- och omsorgsförvaltningen tror vi att digital teknik kan vara ett arbetssätt som stödjer och underlättar för vår personal men samtidigt stärker våra kunders delaktighet, trygghet och självständighet. Välfärdsteknik ersätter aldrig en människa men det kan underlätta så att vård- och omsorgspersonal kan ägna mer tid till det viktiga, personliga mötet.

För att kunna ge våra kunder en kvalitativ vård samtidigt som våra medarbetare har en god arbetsmiljö krävs effektiva lösningar. Vi vill öka kundens delaktighet, självständighet och möjligheten till ett gott liv varje dag. Därför arbetar vi aktivt med att utveckla digitala arbetsmetoder och hjälpmedel som kan skapa mervärde för både kunder och personal.

Vi delar in välfärdstekniken i tre delar:

  • Välfärdsteknik för de som har biståndsbeslut (Trygghetsklocka, Trygghetskamera med mera)
  • Förebyggande välfärdsteknik (teknik som aktiverar, stödjer det friska)
  • It och välfärdsteknik för personal (It-system och program, appar med mera)

Välfärdsteknik för de som har biståndsbeslut

Läs mer om några av våra digitala lösningar genom att klicka på plustecknen här nedanför:

För att öka kundens självständighet kan vi erbjuda nattfrid som ett komplement till våra tillsynsbesök. Nattfrid är en kamera som kunden har i sitt boende och som aktiveras vid den tidpunkt som kunden tillsammans med personal kommer överens om. Kameran ger personalen information om kundens tillstånd på distans. Den stora vinsten med nattfrid är att kunden kan sova tryggt under natten utan att riskera att bli väckt. Med hjälp av kameran kan personalen på distans se och göra bedömningen om kunden behöver stöd och hjälp eller tryggt kan sova vidare. Med nattfrid kan personalen istället lägga fokus på ett fysiskt tillsynsbesök under en tidpunkt som kunden är vaken.

En trygghetsklocka visar inte bara tiden utan har en inbyggd GPS. Med en trygghetsklocka ökar självständigheten avsevärt eftersom kunden kan röra sig fritt utan att få känslan av att vara övervakad. Klockan beskrivs som ett "osynligt staket" där kundens rörelse är fri inom ett visst område. Skulle kunden befinna sig utanför området ger klockan ifrån sig ett larm till larmcentralen. Larmcentralen kontaktar direkt personal som står närmast kunden och som utför vidare insatser.

Klockan ger också en stor trygghet till de kunder som rör sig helt fritt utan begränsade områden. Kunden har möjlighet att kalla på hjälp och kommunicera via klockan. Ett system är kopplat till klockan där det är möjligt för personal att se vart kunden befinner sig. Skulle kunden vara i behov av hjälp, varit ute längre tid än normalt eller annat som avviker kan personal på ett effektivt sätt sätta in de insatser som behövs för kundens välmående.

Förbyggande välfärdsteknik

Att stödja det friska och minska ensamhet är en av våra viktiga uppgifter i arbetet med våra kunder. Tovertafel är en teknik som kan motivera till ökad rörlighet, kommunikation och social samvaro. Tovertafel är en projektor som hänger i taket och projicerar färggranna spel ner på en bordsyta. Spelen innehåller alltifrån blommor som rör sig, fiskar som simmar, bollar som studsar eller texter och ordspråk. Föremålen på bordsplattan kan styras med hand- och armrörelser vilket gör att personer runt bordet exempelvis kan passa bollar mellan varandra, fånga fiskar tillsammans eller diskutera kring olika ordlekar.

Det finns mängder av forskning som talar för hur stor positiv effekt sällskapsdjur har för människans hälsa och välbefinnande. Men av olika skäl är det inte alltid möjligt att ha ett levande djur. För att förebygga eller minska känslan av ensamhet, ge trygghet och närhet finns sälen Paro i vår verksamhet.

Paro ser till det yttre ut som ett vanligt mjukisdjur men innehåller fem olika sorters sensorer som bland annat känner av när någon pratar, klappar eller håller i den. Den kan lära sig att känna igen någons röst, lyssna till sitt namn och svara genom att låta som en riktig sälunge, blinka med ögonen eller röra på huvudet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 september 2020
Omsorg och stöd