DigiLitt.kom - rustar vård- och omsorgspersonal inför digital utveckling

Digitalisering handlar om att förbättra och vidareutveckla verksamheten med hjälp av nya digitala möjligheter och ny teknik. Det kan handla om att göra sådant vi redan gör fast på nya, smartare sätt, som avlastar och effektiviserar. För att få nytta av tekniken är attityden, medvetenhet och förståelsen kring hur digital teknik påverkar oss och våra kunder lika viktig som förmågan att använda den. För att uppfylla detta behövs kontinuerlig kompetensutveckling för våra medarbetare.

Sjöbo Kommun ingår tillsammans med 8 andra sydsvenska kommuner i det ESF-finansierade projektet DigiLitt.kom. Projektet är tvåårigt och har som syfte att höja den digitala kompetensen bland medarbetare inom vård och omsorg. Kompetensutvecklingen innefattar alltifrån attitydförändringar och medvetenhet kring digital teknik, till ökad teknisk kompetens i system och program. I Sjöbo kommun har 50 medarbetare inom vård- och omsorg fått möjligheten att ta del av satsningen. Efter projektet arbetar förvaltningen med att sprida kunskaperna och bygga vidare på de erfarenheter som framkommit under projektets gång.

Detta är ett urval av de aktiviteter som vi genomfört i DigiLitt.kom.

 • Lika rättigheter i syfte att öka medvetenheten kring diskriminering
 • Arbetsplatslärande för att höja kompetensen kring lärande
 • E-planering för att öka förståelsen kring digital planering
 • Kommunens IT-struktur för att öka kunskapen om kommunens IT-miljö
 • Vision och framtid i syfte att öka tryggheten inför kommande digitalisering
 • Kunskap om digitaliseringens effekter på våra kunder
 • Digitala lås – bättre kompetensförsörjning gällande digitala lås
 • IT-säkerhet, GDPR, Källkritik - Vad får jag göra på nätet och hur påverkar det mig och andra?
 • Digital transportplanering
 • Utbildning i kommunens it-system
 • Trygghetslarm

Se filmen om Sjöbos arbete med DigiLitt.kom

Se filmen som beskriver tillvägagångssätt och resultat av vårt deltagande i DigiLitt.kom. Projektet beskrivs som en "arena för utveckling" där projektdeltagarna lockats till nyfikenhet och inspiration men också ökad förståelse och förmåga. 

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 februari 2022
Omsorg och stöd