Familjecentralen Björken

Glad och motiverad personal.

Familjecentralen Björken

Välkommen till vår familjecentral i Sjöbo Kommun. Familjecentralen Björken är en samlokalisering av barnmorskemottagning, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst som riktar sig till föräldrar och barn 0-6 år. Familjecentralens verksamhet är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande och syftar till att främja trygga uppväxtvillkor för barn genom att sprida kunskap och erbjuda stöd till familjer både under graviditeten och efter att barnet är fött. Välkommen till oss på Björkvägen 3 i Sjöbo.

Öppna förskolan

Öppna förskolan är en mötesplats med pedagogisk verksamhet i hjärtat av Familjecentralen Björken som är öppen för alla familjer med barn i åldrarna 0-6 år. Här kan barnen leka i en barnvänlig miljö och tillsammans med dig som förälder ta del av aktiviteter som sångstund, skapande, sagoläsning, utedagar mm. Vår förskolelärare leder sångstunder, pedagogiska inslag och genomför tillsammans med deltagarna utflykter i Sjöbos närmiljö. Vi följer även årets högtider inom verksamheten.

Öppettider
Måndagar: klockan 09.00 - 15.00 för barn 0-6 år
Tisdagar: klockan 09.00 - 12.00 för barn 0-18 månader
Onsdagar: klockan 09.00 - 15.00 för barn 0-6 år
Torsdagar: klockan 13.00 - 15.00 för barn 0-6 år
Fredagar: klockan 09.00 - 12.00 för barn 0-6 år

Kontakt:
0416-27412
E-post Familjecentralen Björken

Följ oss gärna på Facebook
Familjecentralen Björken Länk till annan webbplats.

Socialrådgivare

Alla föräldrar önskar en bra uppväxt för sina barn. Att vara förälder är ibland svårt där funderingar naturligt uppstår kring såväl föräldrarollen som barnets behov. Det kan gälla både små och stora frågor samt bekymmer som rör familjeliv, föräldraskap, barnens hälsa och utveckling. På Familjecentralen Björken arbetar tre socialrådgivare. Till oss kan du vända dig när det gäller frågor kring föräldraskapet samt få råd och stöd i att skapa och bevara goda relationer i familjen.
Socialrådgivaren kan även lotsa din familj vidare vid behov. Kontakten med socialrådgivaren är kostnadsfri, ingen journalföring sker och samtalen omfattas av sekretess.

För mer information och boka tid:
0416-577872
E-post Familjecentralen Björken

Barnmorskemottagning

När du är gravid är du välkommen till oss på Barnmorskemottagningen Sjöbo. Vi följer dig och ditt barns hälsa och utveckling under hela graviditeten. Vi erbjuder föräldraskapsstödjande verksamhet i grupp. Det sker även fortlöpande genom enskilda möten och genom samverkan med andra för familjen angelägna verksamheter, så att din graviditetstid blir fylld av trygghet, inspiration och glädje. Förlossningsförberedelse erbjuder vi både genom profylaxkurs och träning i vatten. Du kan även komma till oss för att få hjälp med preventivmedel, graviditetstester, klimakterierådgivning, test för könssjukdomar, råd kring din sexuella hälsa - oavsett ålder. Besöken hos oss är kostnadsfria.

För ytterligare information eller tidsbokning, besök oss på:
Barnmorskemottagningen Sjöbo - 1177 Länk till annan webbplats.

Barnavårdscentral

När du har fått barn är du välkommen till oss på Barnavårdscentralen Sjöbo. Vi ger dig stöd under hela ditt barns uppväxt. Vi följer det nationella basprogrammet och tillsammans bestämmer vi hur ofta vi behöver träffas och vad du vill ha hjälp med. Besöken hos oss är kostnadsfria.
Hos oss arbetar sjuksköterskor och läkare som är specialistutbildade för vård av barn. Vi utför bland annat hembesök, vaccinationer och undersökningar av ditt barns hälsa samt utveckling fram till skolstart. Du kan även få råd och stöd om amning.

För ytterligare information eller tidsbokning, besök oss på:
Barnavårdscentralen Sjöbo - 1177 Länk till annan webbplats.

Familjecentralen Björken

En dag på Familjecentralen Björken

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 mars 2023