Familjerätt

Familjerätten ger bland annat stöd till separerade föräldrar som behöver hjälp att komma överens i frågor som rör gemensamma barn. Du kan vända dig till familjerätten för råd och information. Det stöd du erbjuds är kostnadsfritt.

Familjerätten arbetar med utredningar och handläggning av frågor som bland annat rör:

  • Samarbetssamtal när vårdnadshavarna har svårt att komma överens i frågor rörande gemensamma barn vid separation eller skilsmässa
  • Avtal gällande vårdnad, boende och umgänge
  • Vårdnads-, boende- och umgängesutredningar då föräldrar vänt sig till domstol.
  • Informationssamtal som är obligatoriska inför en stämning till domstol
  • Faderskap och föräldraskap om föräldrarna inte registrerat föräldraskap digitalt
  • Adoption

Sjöbo, Simrishamn, Tomelilla och Ystad har en gemensam familjerätt som utgår från Ystad. Mer information och kontaktuppgifter hittar du här:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 december 2023