Familjerätt

Familjerättssekreterare arbetar med frågor rörande vårdnad, boende, umgänge samt faderskap och adoptioner. Handläggarna kan också vara behjälpliga med rådgivning och vägledning i frågor rörande familjerätt.

Faderskap

Om ett nyfött barns föräldrar inte är gifta med varandra måste faderskapet eller föräldraskapet utredas vid barnets födelse.

Registrera faderskap eller föräldraskap hos Skatteverket från den 1 januari 2022

Från den 1 januari 2022 kan ni själva kan gå in och registrera fadern/föräldern på Skatteverkets hemsida mellan dag 1-14 efter barnets födelse.

Bekräfta att du blivit förälder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - e-tjänst hos Skatteverket

Om detta inte görs kommer socialnämnden ansvara för föräldraskapsutredningen från dag 15. Detta innebär att om ni önskar fastställa faderskapet/föräldraskapet hos oss före barnets födelse så kommer det ta cirka 3 veckor innan faderskapet/föräldraskapet är fastställt.

Vi rekommenderar därför, om ni inte har särskilda skäl, att ni istället registrerar föräldraskapet själv med Bank-ID för kortare hanteringstid efter barnets födelse.

Fastställ faderskap eller föräldraskap före barnets födelse

Om ni inte har möjlighet att registrera fadern/föräldern hos Skatteverket och ni önskar påbörja utredningen före barnets födelse är ni välkomna att boka tid för att bekräfta faderskap/föräldraskap.

Tänk på att modern ska vara folkbokförd i Sjöbo när barnet föds. Om inte modern är folkbokförd i Sjöbo så ska ni vända er till den kommun modern är eller kommer vara folkbokförd i när barnet föds.

Ansök om att upprätta avtal

Föräldrar kan upprätta juridiskt bindande avtal kring vårdnad, boende och umgänge för barn hos familjerätten. När avtalet har godkänts av familjerättssekreteraren har det samma giltighet som en dom i domstolen.​ För att kunna upprätta ett avtal krävs det att

  • föräldrarna är överens om avtalets innehåll
  • de har full insikt i innebörden av avtalet
  • avtalet bedöms vara till barnets bästa

Informationssamtal

För att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadsprocessen och skapa bättre förutsättningar för föräldrar att nå samförståndslösningar har regeringen beslutat införa en lag om informationssamtal.

Från den 1 mars 2022 finns det krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge.

Syftet med informationssamtalen är att ge föräldrarna relevant information som kan underlätta för dem att i ett tidigt skede och hitta den lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Samtalen kan således vara en ingång till andra insatser som till exempel föräldraskapsstöd, familjerådgivning eller samarbetssamtal.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2022