Kontaktperson och kontaktfamilj

När ett barn, ungdom och föräldrar uppger sig ha svårigheter och familjeförvaltningens myndighetsenhet bedömer att det finns ett behov av insatsen kan kontaktperson eller kontaktfamilj tillsättas.

En kontaktfamilj tar emot ett barn/en ungdom någon eller några helger per månad. En kontaktperson kan hjälpa ett barn eller ungdom som behöver extra stöd, stimulans eller aktivitet. De träffas, gör något tillsammans och har kontakt per telefon.

Stöd i uppdragen ges och ekonomisk ersättning utgår enligt kommunförbundets normer och riktlinjer.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 april 2020