Samarbetssamtal

Ibland är det svårt för föräldrar att komma överens om vad som är bäst för deras barn. Även om det inte är föräldrarnas avsikt, far barn illa när föräldrar inte kan enas om hur barnen ska ha det. En skilsmässa eller separation är i sig inte skadligt för barnen, men konflikt över tid mellan föräldrarna är det.

Därför erbjuder vi dig som förälder samarbetssamtal. Samtalen utgår från barnens behov och innebär ett stöd i att komma överens om vad som är bäst för barnen och att uppnå enighet i olika frågor som ekonomi, vårdnad, boende och umgänge. Utgångspunkten är att barn behöver båda sina föräldrar för att bli trygga och välfungerande.

Vi inleder samtalen med att träffa er föräldrar i varsitt enskilt samtal. Sedan följer gemensamma samtal mellan er tillsammans med oss. Det är vanligt att man behöver träffas några gånger för att samtalen ska ge resultat.

Föräldrar behöver vara överens om att delta då samarbetssamtal innebär att båda föräldrarna är med på träffarna. Samtalen kan leda till överenskommelser mellan er, antingen muntliga eller skriftliga, men även familjerättsliga avtal vilka är juridiskt bindande och likvärdiga med en dom.

Samarbetssamtalen är kostnadsfria och det sker ingen registrering eller journalföring i socialregistret.

För att boka tid, ring 0416-273 00 vardagar 10-12 eller maila oss: radochstod@sjobo.se

Råd- och stödenheten erbjuder även stöd i grupp vid separation.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 januari 2020