Korttidsvistelse utanför hemmet

Korttidsvistelse innebär att en vuxen eller ett barn med funktionsnedsättning får möjlighet till miljöombyte och avkoppling samtidigt som anhöriga får avlastning. Korttidsvistelsen kan ske i en stödfamilj, på ett korttidsboende eller genom lägerverksamhet.

I Sjöbo finns det ett korttidsboenden där du kan vistas under en begränsad tid. Bostäderna har en hemlik miljö, du har ett eget rum och det finns tillgång till gemensamma utrymmen. Att vistas på ett korttidsboende kan vara ett led till ökad självständighet och bidra till personlig utveckling.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 mars 2019