Arbetsterapeut

I Socialpsykiatrin finns arbetsterapeut som erbjuder insatser för att få vardagen att funka. Arbetsterapeuten gör tillsammans med dig en kartläggning av dina behov, resurser och svårigheter för att sedan erbjuda insatser enskilt eller i grupp.

Arbetsterapeuten i Socialpsykatrin arbetar både individuellt och med grupper. Arbetsterapeuten arbetar för att möjliggöra att kunna utföra aktiviteter i vardagen. Det kan handla om att hitta strategier som kan underlätta planering, organisering av tid och uppgifter, stresshantering och balans i livet. Arbetsterapeuten kan också vara behjälplig med utprövning av hjälpmedel som exempelvis påminnelsehjälpmedel och tyngtäcke.

Vad kan arbetsterapeuten hjälpa mig med?

  • Att skapa strategier för struktur i tillvaron,
  • Bättre balans i livet mellan arbete, fritid och vila
  • Hantera ångest
  • Underlätta sömnsvårigheter
  • Avslappning
  • Anpassa miljön för att underlätta för dig

Ring eller maila för att boka ett möte.

Tel: 0766-373802

E-post: ornen@sjobo.se, skriv arbetsterapeut i ämnesraden

Du och arbetsterapeuten bestämmer tillsammans var det är lämpligt att träffas, i socialpsykiatrins lokaler Lilla Norregatan 10, Sjöbo, i hemmet eller på annan plats.

Har du långvarig psykisk ohälsa kan du boka en tid hos arbetsterapeuten för bedömning och utprovning av tyngdtäcke.

Nej, arbetsterapeutens insatser är fria. Du kan själv kontakta arbetsterapeuten direkt på 0766-373802 eller söka den via mail ornen@sjobo.se, skriv då arbetsterapeut i ämnesraden.

Arbetsterapeuten har tystnadsplikt och är varsamma om det förtroendet som ges. Arbetsterapeuten för inte vidare någon information utan att du/ni godkänt det.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juni 2019
Omsorg och stöd