Brukarinflytandesamordnare (BISAM)

Sjöbo kommun har en brukareinflytandesamordnare inom psykisk ohälsa (BISAM) för dem som är 18 år och äldre och deras nätverk/anhöriga. Denna tjänst är gemensam för kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad.

Syftet med rollen är att öka möjligheterna till inflytande för den som har psykisk ohälsa och dennes nätverk.

Jag heter Maria Samuelsson och är brukarinflytandesamordnare (Bisam) i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad.

I mitt jobb för jag fram åsikter från brukare/patienter/anhöriga/föreningar i bland annat "Brukar- och anhörigrådet", i "Samverkansgrupp vuxna" och vid tillfällen där min egna erfarenhet av psykisk ohälsa har betydelse, allt för att öka möjligheterna till ökat inflytande för den enskilde.

Jag har mitt kontor på sjukhuset i Simrishamn, men besöker kommunernas träffpunkter och andra aktiviteter regelbundet.

Kontakta mig gärna om du har idéer, åsikter eller frågor!

För att kunna förmedla brukares och anhörigas erfarenheter och synpunkter av socialpsykiatrin, psykiatrin och myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, behöver jag som brukarinflytandesamordnare få möjlighet att finnas med i olika sammanhang för att vidarebefordra den inhämtade informationen.

Detta har jag kunnat göra tack vare de samverkansmöten som finns i sydöstra Skåne och att jag blivit inbjuden till diskussion i de lokala verksamheterna. Även de brukarrevisioner som genomförts och kommer att genomföras i verksamheter, som erbjuder stöd och omsorg till personer med psykisk ohälsa, ger underlag för förbättringsarbete på individnivå.

En annan viktig uppgift i mitt arbete är att öka kunskapen och förändra attityder kring psykisk ohälsa i samhället i stort. Detta görs bland annat genom att erbjuda allmänheten utbildningar/föreläsningar/aktiviteter kopplade till psykisk hälsa/ohälsa.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 april 2019
Sidan publicerad av: Johanna Svedin