Häng med oss ut!

Projektet Häng med oss ut 2.0 (HMOU 2.0) är ett samarbete mellan de socialpsykiatriska verksamheterna i SÖSK (Sjöbo, Ystad, Tomelilla, Skurup och Simrishamn) och Friluftsfrämjandet. Projektet startade våren 2018 och kommer att pågå under tre år. Syftet med projektet är:

”Att erbjuda personer i socialpsykiatriska verksamheter i Sjöbo, Ystad, Skurup, Simrishamn och Tomelilla återhämtningsinriktade friluftsaktiviteter i den ideella föreningen Friluftsfrämjandets lokalavdelning Sjöbos regi. Syftet är att deltagarna i projektet ska få prova olika typer av friluftsaktiviteter under minst ett år samt att ta fram en metodhandbok för hur samarbete mellan socialpsykiatrisk verksamhet och Friluftsfrämjandet kan appliceras i andra kommuner.”

Instagram https://www.instagram.com/?hl=sv Länk till annan webbplats.

Utifrån forskning kring naturens positiva effekter på återhämtning, kamratstöd och föreningsliv startades 2016 projekt Häng med oss ut med ekonomiskt bidrag från Region Skåne. Projektet var ett samarbete mellan socialpsykiatrin i Sjöbo kommun och Friluftsfrämjandets lokalavdelning Sjöbo.

Projektets syfte var att "Möjliggöra för kunder i socialpsykiatrin att prova på friluftsaktiviteter i en lokal förening". Under första året träffades gruppen en gång i månaden á 3 timmar (under år två var tredje vecka då det var önskemål att träffas oftare) för att prova på olika friluftsaktiviteter men framförallt att vistas i naturen. Målet var att varje träff skulle innehålla olika aktiviteter för att alla skulle kunna delta på sina villkor.

Träffarna hade olika teman, ex stormkök, paddling, klättring, matlagning på öppen eld med mera. Snabbt upplevde ledarna vilket fantastiskt projekt detta blev. Deltagarna, personer kopplade till socialpsykiatrin i Sjöbo fungerade på ett helt annat sätt vid träffarna än annars. Flera beskrev en längtan efter att komma ut, njutningen i att vistas i naturen och möjligheten att få prova på olika aktiviteter i en trygg grupp.

Projektet blev så lyckat att fler kommuner ville göra detsamma och projekt Häng med oss ut 2.0 blev en tre-årssatsning som nu är inne på sitt tredje år. Projektet finansieras av samverkansmedel för Sjöbo, Ystad, Tomelilla, Skurup och Simrishamns kommuner. 12 personal från tre kommuner som arbetar i socialpsykiatriska verksamheter gick Friluftsfrämjandets ledarutbildning för att kunna arbeta i projektet. För att kunna följa deltagarnas återhämtningsresa intervjuas alla deltagare före medverkan i projektet och sedan efter ett års medverkan av Brukarrevisorer.

Under första året har 15 personer kopplade till socialpsykiatriska verksamheterna träffats för aktiviteter en eftermiddag var tredje vecka. Två ledare/personal från varje kommun har deltagit. Alla aktiviteter anpassas utifrån deltagarnas individuella förmågor och förutsättningar. Från första tillfället när de flesta var reserverade och försiktiga har alla vågat sig på både mtb, kanot, orientering och mycket mera. Det är helt fantastiskt att ha fått uppleva den förändring som alla deltagare genomgått under detta år. Ut ur bilarna stiger deltagarna nu med huvudet högt och förväntan i blicken.

Inom socialpsykiatrin i Sjöbo finns utöver projektgruppen två HMOU-grupper som ingår i ordinarie verksamheten.

11 deltagare har gått Friluftsfrämjandets utbildning till hjälpledare och är nu aktiva i andra grupper både inom socialpsykiatriska verksamheterna och i Friluftsfrämjandets övriga grupper.

Under hösten 2020 anslöt sig Skurups och Simrishamns kommuner. Deltagarna som varit med i projektet under två år erbjuds efter önskemål fortsatt aktivitet i samverkan med Tomelilla, Sjöbo och Ystad kommuns ordinarie verksamheter.

Från brukarrevisionens första rapport framgår följande:
”Deltagarna skulle, precis som vid kick-off-intervjuerna, skatta sitt mående på en skala 1-6 där 1 var det sämsta och 6 det bästa. Olika symtom listades, såsom ångest, depression, social fobi, nedstämdhet, tvångssyndrom, självskada, koncentrations-svårigheter, rastlöshet, malande ältande tankar, rädsla, nervositet, glädje, tillfreds. Jämförelsen visar att det skett stegförflyttningar till det bättre på samtliga områden för alla deltagare.”

”Nyfikenhet och motivationen att gå ut i naturen har ökat. Deltagarna har börjat göra några nya aktiviteter på sin fritid. Det som är viktigt att påpeka är att man själv kommit iväg på saker, går ut mer, har mer ork, känner sig starkare, är mer social och tryggare i andra sammanhang.”

"När man tittar på hur deltagarna har upplevt strukturen på träffarna så har tiden, längden och utbudet av aktiviteter generellt varit bra, men hälften av deltagarna tyckte att det var för få träffar. Det kom förslag om att ha träffar varje eller varannan vecka istället. Fast samtidigt påpekade en del deltagare att det inte ska vara för ofta, för det ska inte bli vardag, HMOU ska vara ”fest”, speciella tillfällen att längta till."

"Avslutningsvis kan man säga att det generella måendet har förbättrats. Deltagarna kanske inte tar sig ut i naturen oftare, men nyfikenhet, mod och den sociala förmågan har förbättrats. Deltagare har vågat prova nya saker och har fått nya vänner. De känner sig säkrare och har blivit piggare."

Är du intresserad av att delta i projektet eller vill veta mer?

Kontakta projektledare Therese Rosenkvist, leg arbetsterapeut
Telefon: 0766-37 38 02
E-post: therese.rosenkvist@sjobo.se

Häng med oss ut - Ledarutbildning för dig som jobbar inom psykiatrin

Utbildningen ger ledarkompetens att planera, organisera och genomföra friluftslivsbaserad verksamhet inom området psykisk ohälsa. Du har redan de kunskaper som krävs för att möta personer med psykisk ohälsa, vi bygger på med friluftsliv och exempel på verksamhet som är målgruppsanpassad för just er. Kursen innehåller föreningskunskap om Friluftsfrämjandet, personers behov av friluftsliv och rörelse, natur och miljö, friluftsteknik, friluftsutrustning och sist men inte minst verksamhetsexempel.

Förkunskapskrav:
- Medlem i Friluftsfrämjandet (ingår i Kursavgiften)
- Viljan att upptäcka naturen och att använda naturen som metod för att underlätta psykisk ohälsa.

Anmälan via Friluftsfrämjandets hemsida om du redan är medlem eller till Verksamhetsutvecklare Karolina Perngården på mail regionsyd@friluftsframjandet.se. Ange namn, adress, personnummer (för att vi ska kunna skapa ett medlemsskap), e-post adress och faktureringsuppgifter.

INSTAGRAM

Vi vill tipsa om vårt Instagramkonto där det kontiuerligt läggs upp bilder och info om vår verksamhet.

@hang_med_oss_ut

När du är inne ändå låt dig inspireras av andra versakmheter som också startat upp Häng med oss ut:

@hang_med_oss_ut_jkpg (Jönköping)

@hang_med_oss_ut_knivsta (Knivsta)

@aktivitetshus_hang_med_oss_ut

Artikel i tidningen Kommunalarbetaren, jan 2022

I senaste numret av Kommunals facktidning Kommunalarbetaren fanns ett reportage om Häng med oss ut. Som vanligt mycket fin reklam för det bra arbete som socialpsykiatrin i Sjöbo kommun utför.

Spridning av metoden, jan 2022

Vi säger grattis till Friluftsfrämjandet Region Syd som har fått pengar från Svenskt Friluftsliv till projektet ”Häng med oss ut – Ökad psykisk hälsa genom friluftslivet” som ska sprida och utveckla Häng med oss ut-metoden i Region Syds upptagningsområde Skåne, Blekinge och södra Halland. Projektet kommer att arbeta för att fler verksamheter ska starta upp och ge möjlighet för fler att må bättre. Projektet drar igång den 1 mars.

Vill du att Friluftsfrämjandet kommer till din arbetsplats och berättar om metoden så maila till regionsyd@friluftsframjandet.se

Vi från kommunerna är mycket stolta över att vårt arbete får spridning så vi kan uppfylla våra deltagares önskan att fler ska få delta i Häng med oss ut verksamhet.

Arbetsterapeutisk studie, jan 2021

Arbetsterapeutstudenterna Elisabeth Nordlöf och Åsa Thörner vid Linköpings universitet gjorde sitt examensarbete i arbetsterapi på kandidatnivå genom en kvalitativ studie på Häng med oss ut. Resultatet fick titeln "Delaktighet i aktivitet för personer med psykisk ohälsa som deltagit i en naturbaserad intervention - En kvalitativ studie".

Sammanfattning av resultat: Resultaten visar att deltagarna uppfattar att de fått ett ökat socialt nätverk, träffarna i naturen har ökat deras energinivå och gett dem ökade kunskaper vilket lett till fler aktiviteter i deltagarnas liv. 

Hela rapporten finns att läsa under Utvärderingar/rapporter längre upp på sidan.

Vi säger stort tack till Elisabeth & Åsa för ert arbete. Vi önskar er lycka till som arbetsterapeuter och hoppas ni kommer arbeta med metoden i ert framtida yrkesliv.

Slutrapport Brukarrevision

Projektet har utvärderats av brukarrevisorer och här finns ett kort utdrag.

Rapporten finns att läsa in sin helhet här:
Slutrapport 2021 , 1.8 MB.

Det har visat sig att HMOU:s upplägg av gruppträffar med personer med psykisk ohälsa har hos deltagarna resulterat i att

● den fysiska aktiviteten ökat

● vardagen fått guldkant

● måendet förbättrats

● sociala kompetenser utvecklats

● kunskapen om naturen har ökat

● tidigare intressen, kunskaper och förmågor återkommit

● nya intressen uppstått

● man har fått mer energi och lust

● man har blivit mer nyfikna och vågat testa nya saker

● man har stärkt sin självkänsla

● man har blivit gladare, lugnare och modigare

För flera deltagare har projektet varit en livsviktig vändpunkt, ibland mellan liv och död. Vissa deltagare har börjat arbeta, kunnat minska sin medicinering och/eller fått sina stödinsatser minskade.

De tydligaste förändringarna hos deltagarna är att de har

• blivit mer aktiva

• vistats mer utomhus och i naturen

• fått ett (ökat) intresse för naturen

• blivit mer sociala

• vågat testa nya saker

Projektmålen har alltså uppnåtts över förväntan.

HMOU har inte enbart påverkat deltagarna utan även ledarna och verksamheterna. Ledarna själv upplever positiva effekter av att vara mer aktiva utomhus och har fått en annan relation till deltagarna. Dessutom känner ledarna att de kan bidra till positiv förändring och utveckling genom ett annat arbetssätt med mer fokus på aktiviteter och träffar utomhus.

Besök oss under Skåneveckan för psykisk hälsa, 4-10 oktober 2021

Vill du prova på Häng med oss ut?

Välkommen att träffa oss under Skåneveckan för psykisk hälsa

Välkommen att njuta av en ”gofika” utomhus och låt dig inspireras av hur natur/ friluftsliv kan öka din psykiska hälsa. På plats finns det prisbelönta projektet Häng med oss ut som är ett samarbetsprojekt mellan Friluftsfrämjandet och socialpsykiatriska verksamheter som inspirerande berättar om sina erfarenheter. Förutom att testa på att göra upp eld, starta ett stormkök, kan du även gå vår korta tipspromenad och vinna priser från Skogaholm. Vi kommer även att visa vår konstutställning med bilder från projektet.

Vi finns här:

Måndag 4/10 Tomelilla kl 13-16

Vi ses på: Byavägen 27, 273 31 Tomelilla

Tisdag 5/10 Skurup kl 13-17

Vi ses på: Svantorget, Kyrkogatan 31, 274 34 Skurup

Onsdag 6/10 Sjöbo kl 13-16

Vi ses på: Solvalla bygdegårds park,

Solvallavägen 13, 275 93 Sjöbo

Torsdag 7/10 Ystad kl 13:00-15:00

Vi ses på: Midsommarängen som ligger på precis öster om Saltsjöbaden. Saltsjöbadsvägen 15, 271 39 Ystad

Fredag 8/10 Simrishamn kl 13-15

Vi ses på: Simrishamns station, 272 32 Simrishamn

Söndag 10/10 Ystad kl 11 och kl 13

Skvadronsvägen 16-20, 271 60 Ystad

Instagram, @hang_med_oss_ut

För mer info om Skåneveckan kolla på www.skaneveckan.com

Ledarutbildning 18-19 maj 2022

Nu går det att anmäla sig till vårens Häng med oss ut ledarutbildning.

Utbildningen ger ledarkompetens att planera, organisera och genomföra friluftslivsbaserad verksamhet inom området psykisk ohälsa. Du har redan de kunskaper som krävs för att möta personer med psykisk ohälsa, vi bygger på med friluftsliv och exempel på verksamhet som är målgruppsanpassad för just er. Kursen innehåller föreningskunskap om Friluftsfrämjandet, personers behov av friluftsliv och rörelse, natur och miljö, friluftsteknik, friluftsutrustning och sist men inte minst verksamhetsexempel.

Häng med oss ut - Ledarutbildning för dig som jobbar inom psykiatrin - Friluftsfrämjandet (friluftsframjandet.se) Länk till annan webbplats.

Psykbussen, sommar 2021

Projekt Psykbussen för samvärkan drivs av RSMH Skåne och Föreningen SamVärket under 2021. Den arbetar för ökade möjligheter till inflytande för personer med psykisk ohälsa (och deras nätverk) i Skåne.

Häng med oss ut följer med på deras turné och informerar om projektet för att fler verksamheter ska startas upp.

Fondpengar som gav mervärde, augusti 2021

Att ha begränsade ekonomiska resurser är ett hinder för många. En av våra deltagare sökte därför fondpengar för att kunna köpa in friluftsutrustning och med det kunna vara ute mer på egen hand. Deltagaren fick pengar till ryggsäck, sovsäck och liggunderlag och har nu varit ute på övernattning på egen hand tillsammans med andra deltagare från Häng med oss ut.

Studie av Häng med med oss ut, Göteborgs universitet maj 2021

Arbetsterapeutstudenterna Camilla och Linda valde att studera Häng med oss ut vid sitt examensarbete på arbetsterapeututbildningen vid Göteborgs universitet. Resultatet blev ”HÄNG MED OSS UT!” En naturbaserad intervention för personer med psykisk ohälsa belyst genom ValMO-modellen.

"Resultatet visar att HMOU´s aktiviteter genererade flera värdeupplevelser som i sin tur kan påverka deltagarnas vardag positivt, bland annat genom minskad isolering, ökad aktivitet, utvecklad kapacitet samt stärkt social tillhörighet. Resultatet kategoriserades enligt fyra förutbestämda kategorier: Aktivitetstriaden, Konkret värde, Sociosymboliskt värde och Självbelönande värde med tillhörande underkategorier för att nyansera värdeupplevelsen."

Studien finns att läsa i sin helhet här: http://hdl.handle.net/2077/68471 Länk till annan webbplats.

Tack till Linda och Camilla för ert värdefulla arbete. Bilden nedan är från ett kuddfordal som vi fick som tack för hjälpen. Texten är citat från en av de intervjuade ledarna.

Vinnare igen! 24 maj 2021

Häng med oss ut vinnare igen!

I Häng med oss ut är fika en av de viktigaste delarna. Det är en fin känsla att få dela gemenskap med andra runt fika i naturen. Så vi blev otroligt stolta och glada när vi presenterades som en av vinnarna i tävligen #godasteutflyktsmackan som ordnas av Skogaholm och Friluftsfrämjandet. Nu kan vi bjuda på ännu mer gratisfika och hjälpa till att skapa en bättre dag för någon som behöver.

Ledarutbildning 5-6 maj 2021, Skrylle

Den tredje Häng med oss ut ledarutbildningen genomfördes för personal från socialpsykiatri, LSS-boende, arbetsmarknadsenheter och missbruksvård i Skrylle, Dalby. Efterfrågan för att använda metoden har växt utanför SÖSK (Sjöbo, Ystad, Tomelilla, Skurup, Simrishamn) så tillsammans med Friluftsfrämjandet har vi skapat en utbildningsplan för att tillgängliggöra spridning av metoden. Med på utbildningen fanns personal från bla Solna, Jönköping, Fontänhuset Lund och Södertälje med flera.

Väder kan man aldrig påverka men alla var glada och nöjda trots en och en halv dags ösregn och några timmar med uppehåll för att slutligen avslutas med solens värmande strålar. Några kommentarer från deltagarna:

"Jag har aldrig varit så lugn som jag är nu"

"Vi har lärt oss om "naturupplevelse all incluisive" och att det är bra att "chilla" utan en massa mål"

Vid den avslutande reflektionen smmanfattades det såhär: "Vi låter ju precis som deltagarna i filmen, här står vi under en tarp i ösregn och njuter av nybakad kanelbulle, mänsklig värme och gemenskap. Tänk så fort det går, igår hade vi aldrig träffats och redan upplever vi denna gemenskap". Ja det är nåt visst med Häng med oss ut, det plockar verkligen fram det bästa hos varje individ tillsammans med andra.

Vill du också använda metoden i din verksamhet? Välkommen att anmäla dig till höstens utbildning.

https://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/vildmarksaventyr/strovarna2/hang-med-oss-ut---ledarutbildning-for-dig-som-jobbar-inom-psykiatrin2/

Arbetsterapiforum 16-17 mars 2021

Just nu pågår Arbetsterapiforum 2021 som i år är digitalt. Vi är stolta över Häng med oss ut presenteras av vår projektledare Årets Arbetsterapeut 2020 Therese för de 1900 anmälda. Det är ett ärofyllt uppdrag där H.K.H. Prins Daniel inledningstalar och Therese deltar på avslutningsceremonin.

Hälsofrämjande fördelar av friluftslivets gemenskap - En kvalitativ utvärdering med utgångspunkt i känsla av sammanhang, Högskolan Kristianstad

Under hösten gjorde Jasmine sin VFU inom ramen för Folhälsopedagogiska programmet hos Häng med oss ut. Hon gjorde också en utvärdering ur ett folkhälsoperspektiv. En sammanfattning av resultatet finns att läsa under fliken Utvärderingar/rapporter. Nedan finns några punkter som framkom:

Folkhälsovetenskaplig relevans
● Samhälleligt hållbarhetsperspektiv: Jämlikhet, människors delaktighet, tillit &
förtroende - centrala faktorer för en social hållbarhet (Folkhälsomyndigheten 2018).
● Hälsofrämjande åtgärder och insatser bör implementeras enligt Folkhälsomyndigheten
(2019) - i syfte om att nå en hållbar hälsofrämjande hälso- och sjukvård.
● Holistisk dimension av hälsa: Helhetshälsa med fokus på hälsofrämjande upplevelser
av välbefinnande, meningsfullhet och känsla av sammanhang (Pellmer, Wramner &
Wramner 2013).
Verktyg till utvärdering
● KASAM - teori som bottnar i meningsfullhet, begriplighet, hanterbarhet.
Meningsfullhet: individen upplever sig ha områden i livet vilket ger ett känslomässigt värde
(Antonovsky 2005).
Begriplighet: individen upplever sig kunna hantera svåra situationer som sker just för att en
förståelse finns över att dom kan förekomma (Antonovsky 2005).
Hanterbarhet: Individen har en individuell kapacitet att kunna möta utmaningar i livet, och
att resurser upplevs finnas för att kunna handskas med dessa (Antonovsky 2005).
● Vetenskaplig testad teori som kartlägger & identifiera individers resurser för hälsa -
oavsett eventuella sjukdomstillstånd. Användbart verktyg vid kvalitativa studier.
● Användandet av teorin som utgångspunkt till att undersöka KASAM hos tre deltagare
i relation till friluftsaktiviteterna inom projektet “Häng med oss ut”.
Sammanfattat resultat
● Positiva indikationer mot att uppleva KASAM - primärt utifrån delaktighet &
gemenskapen inom aktiviteterna.
Utmärkande upplysningar från det empiriska materialet:
- Meningsfullhet: motivation till att pröva nya saker i livet, viljan till fortsätta delta i
sociala sammanhang, en känsla av tillhörighet, samt en genuin positiv känsla kring
gemenskapen.
- Begriplighet: Förstärkning kring den individuella förståelsen kring upplevt mående
via gemenskapen kring friluftsaktiviteterna.
- Hanterbarhet: Förtroendet för varandra stärker självförtroendet & främjar känslan av
trygghet och glädje - stärker förmågan att hantera svåra situationer. Social
gemenskap, främjar förmågan att kunna hantera rädslor, den meningsfulla
gemenskapen som livsavgörande faktor mot att hantera tillvaron
Sammanfattning
● Utvärderingen visar resultat på en salutogen kartläggning av individernas hälsa -
kan därmed generaliseras utifrån detta sammanhang.
● Utifrån resultatet av utvärderingen - belägg till att kunna påstå att projektet “Häng
med oss ut” anses vara en hälsofrämjande arena.

 

Statlig utredning med Häng med oss ut som gott exempel, Stockholm 2 februari 2021

I slutet av förra veckan tillkännagavs Statens offentliga utredning SOU 2021:6 ”Betänkande av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård, Rätt stöd till psykisk hälsa” som har lyft Häng med oss ut under ”Goda exempel på samverkan med civilsamhället”, ”vilket gör den till ett gott exempel för många att ta efter” (sid 291). Hela rapporten finns att läsa här:

https://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2021/01/SOU_2021_6_webb.pdf?fbclid=IwAR0CfD75_qTqchd7C-kdgSgA41qyj4nokr2bHW5E0ANfS8KVmi81vIhsK-s

Igång igen, 21 januari 2021

I vanliga fall skulle vi träffats alla tillsammans idag men pandemin satte stopp. Den hindrade oss dock inte att köra igång var kommun för sig på hemmaplan, med fågelmatstillverkning, korvgrillning och pizzabak.

SNÖ, en av årets höjdpunkter, Sjöbo Ora, 13 januari 2021

Det behöva bara två ord, SNÖ+PULKA

Mediainslag, dec 2020

Tidskriften Arbetsterapeuten kom ut med inslaget om Årets arbetsterapeut (vår projektledare) och Häng med oss ut. Skånska Dagbladet kom och gjorde reportage på vår julavslutning i Sjöbo.

Julavslutningar december 2020

Eftersom vi inte kan resa och träffas tillsammans fick projektledare Therese och våra idella ledare Per och Kamilla åka runt och dela ut julklppar och fira julavslutning i respektive kommun. Här kommer ett urval bilder från härliga stunder.

Kamilla, ideell ledare i Häng med oss ut

–Att visa mig bland andra känns i perioder väldigt svårt – min OCD kan göra att det känns omöjligt att ens komma hemifrån. Samhället är idag öppnare i sin inställning, men fortfarande finns mycket stigma och fördomar kring psykisk ohälsa, och kanske främst psykisk sjukdom. Jag är inte mina diagnoser, men de är en del av mig. Du ser mitt armband? ”Häng med oss ut”, enkla friluftsaktiviteter för personer md psykisk ohälsa, förkortas med fyra bokstäver H M O U. Och pärla efter pärla bildar de andra bokstäverna sedan mina diagnoser. Armbandet är ett sätt att visa upp och påminna, både mig själv och andra, om att psykisk ohälsa och sjukdom kan drabba oss alla – och att jag, trots mina diagnoser, kan vara en resurs och ett stöd till andra. ⁠⠀
Häng med oss ut-träffarna har kommit att betyda mycket. Ofta har jag tvingat mig iväg, men sedan kommit hem med en helt annan känsla. En av gemenskap, värme och naturupplevelser. När jag en dag fick förtroendet att gå ledarutbildningen blev jag glad och tacksam. Förutom den kunskap jag fått om friluftsliv har jag också mött så mycket gemenskap, förståelse och ödmjukhet i Friluftsfrämjandets ledare och deltagare – och den vill jag vara med och ge tillbaka. Starta upp nya grupper och få verksamheten att växa. Ge fler människor som lider av psykisk ohälsa möjligheten att komma ut i naturen på ett sådant kravlöst, enkelt och tryggt sätt. Så som jag själv fått möjlighet att göra. För jag ser hela tiden hur just ett sammanhang som det här gör att vi alla växer.⁠⠀
En dag sa en av deltagarna till mig att ”Jag funderar på att hoppa av”. Först kände jag en omedelbar ledsenhet och en stark impuls om att övertala hen att stanna kvar. Tills jag hörde nästa mening. ”Jag känner mig klar som deltagare. Jag har pratat med en annan ledare om att vara med som hjälpledare i den gruppen istället”. Det gjorde mig så glad. Det är så rätt! Det är på något vis kärnan i Häng med oss ut. Att under tiden du är med ges utrymme att växa dig trygg nog. Trygg att sen kunna använda de erfarenheter du fått till att sedan gå vidare ut till något annat. Häng med oss ut är inte bara återhämtning, utan också en nyhämtning. ⁠⠀
/Kamilla, ledare Häng med oss ut

Vill du starta upp Häng med oss ut verksamhet?

Anmälan till vårens utbildning är öppen.


Häng med oss ut - Ledarutbildning för dig som jobbar inom psykiatrin

Utbildningen ger ledarkompetens att planera, organisera och genomföra friluftslivsbaserad verksamhet inom psykiatrin. Du har redan de kunskaper som krävs för att möta personer med psykisk ohälsa, vi bygger på med friluftsliv och exempel på verksamhet som är målgruppsanpassad för just er. Kursen innehåller föreningskunskap om Friluftsfrämjandet, personers behov av friluftsliv och rörelse, natur och miljö, friluftsteknik, friluftsutrustning och sist men inte minst verksamhetsexempel.

Förkunskapskrav:
- Medlem i Friluftsfrämjandet (ingår i Kursavgiften)
- Viljan att upptäcka naturen och att använda naturen som metod för att underlätta psykisk ohälsa.

Anmälan via Friluftsfrämjandets hemsida om du redan är medlem eller till Verksamhetsutvecklare Karolina Perngården på mail regionsyd@friluftsframjandet.se. Ange namn, adress, personnummer (för att vi ska kunna skapa ett medlemsskap), e-post adress och faktureringsuppgifter.

https://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/vildmarksaventyr/strovarna2/hang-med-oss-ut---ledarutbildning-for-dig-som-jobbar-inom-psykiatrin/ Länk till annan webbplats.

Kunskapscentrum för levnadsvanor och sjukdomsprevention, Malmö 16 november 2020

Idag var projektledare Therese och verksamhetsutvecklare Karolina från Friluftsfrämjandet och föreläste om "Häng med oss ut - friluftsliv för minskad psykisk ohälsa" på dagen "Levnadsvanor - en viktig del av behandlingen vid psykisk ohälsa". Vi var ett fåtal på plats men sändes live för 400 personer runt om i Sverige.

 

Grattis till vår projektledare - Therese är utsedd till årets Arbetsterapeut

Therese Rosenkvist, arbetsterapeut i socialpsykiatrin utsågs den 27 oktober 2020 till Årets arbetsterapeut 2020 av Sveriges Arbetsterapeuter.
– Att få ta emot priset som Årets arbetsterapeut betyder otroligt mycket för mig. Arbetsterapeut är ett yrkesval jag aldrig har ångrat, jag älskar det!, berättar Therese.

Prisas för sitt arbete med projektet ”Häng med oss ut”
Personer med psykisk ohälsa har genom projektet Häng med oss ut hittat välbehövlig återhämtning i form av friluftsaktiviteter. Häng med oss ut är ett samarbete mellan de socialpsykiatriska verksamheterna i Sjöbo, Ystad, Tomelilla, Skurup och Simrishamn och den ideella föreningen Friluftsfrämjandet.
– Jag är stolt och tacksam att få jobba i en verksamhet som förstår och värdesätter arbetsterapeuters kompetens. Det var tänkt som ett lokalt projekt i Sjöbo, men tack vare fantastiskt teamarbete och alla otroliga deltagare är det nu fler som kan ta del av konceptet och som får må bättre med hjälp av friluftsliv i naturen.

Tidigare i år fick projektet och Therese Rosenkvist även ett hedersomnämnande i Dagens Medicins utmärkelse Årets Brobyggare.

Stort grattis Therese!

Foto: Kajsa Ljungberg

Anmälan till ledarutbildning öppen

I maj 2021 erbjuder vi ledarutbildning igen för dig som som leda Häng med oss ut grupper. Anmälan är öppen så säkra din plats redan nu.

https://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/vildmarksaventyr/strovarna2/hang-med-oss-ut---ledarutbildning-for-dig-som-jobbar-inom-psykiatrin/

Möllers mosse, 14 september 2020

Det blev mjukstart för den nya måndagsgruppen igår. (Två av ordinarie ledare/personal var sjuka men våra duktiga ledare som själva är/har varit deltgare i HMOU ryckte ut och fixade så det blev en träff trots allt). Vi började med att möta upp resande från Ystad för att sedan promenera till härliga Möllers mosse. Där serverades kaffe, grillades korv och spanades fågel. Även om djurlivet inte var riktigt med på noterna så hade vi en trevlig tur och fantastiskt väder. Vi ser fram emot nästa träff och hoppas på fler deltagare då.

Mediainslag 10 september 2020

Under vårt läger hade vid besök av både P4 radio Malmöhus och Tidskriften Arbetsterapeuten. Här finns inslagen i radio att lyssna på. Vi är med i flera inslag här. Spola fram till 13.22; 45.01; 1.07; 1.10.

https://sverigesradio.se/eftermiddagip4malmohus Länk till annan webbplats.

Artikeln i Tidskriften Arbetsterapeuten kommer troligen i årets sista nummer. Håll utkik.

Läger, Raftarp 10-11 september 2020

För två år sedan träffade jag för första gången gruppen med deltagare som skulle ingå i vår satsning Häng med oss ut 2.0. Efter våra två lyckade år i Sjöbo skulle vi nu träffas tillsammans med Tomelilla och Ystad också. Det var med spänd för väntan vi samlades på parkeringen i Sjöbo Ora. Hur skulle det gå, 15 deltagare och 6 personal, det blev många på en gång. Alla vara avvaktande, några hade inte vistats i naturen på länge, andra inte speciellt mycket alls. När vi sågs där kände jag för en stund en viss oro, hur ska detta sluta. Nu två år senare kan det sammanfattas som att slutade mycket lyckligt, med övernattning under bar himmel dessutom. Jag är så otroligt tacksam att jag fått leda denna grupp tillsammans med kanonbra ledarkollegor och framförallt att jag fått vara med på deltagarnas återhämtningsresor. För så mycket som har hänt för flera av deltagarna.

Ett önskemål som framkommit under åren har varit att få övernatta i naturen. Och som sista träff med gruppen blev det äntligen en övernattning. Vi började kvällen med att var och en ordnade sovplats. Några i hängmatta, några i tält, några i vindskydd och någon under tarp. Vilken febril aktivitet, att få skapa sitt eget sovställe. Sen grillades det hamburgare, banan med choklad och popcorn över elden. Kvällen avslutades med varm dryck runt värmande brasor. En efter en lyste sig med ficklampors sken till sina sovsäckar. Sömnkvalitén hade det varit sisådär med, medan några sovit gott då det vittnades om flera olika ”snarkmelodier”. Gröten ratades till frukost när det ryktades att vi skulle få nybakade frallor levererade. Efter frukost och hopplockning var det dags för reflektionsrunda. Här kommer några citat:

”Alltid lika roligt”

”Jag är trött, smutsig och har inte sovit, men lika glad är jag för det”

”Jag är full av endorfiner, jag känner mig helt ”hypad” ”

”Jag har inte sovit men jag vill göra om det ändå”

”Jag kände mig så lugn när jag skulle sova”

Tack till alla deltagare som varit med under dessa två år och visat att Häng med oss ut är något att satsa på. Vi har tillsammans övertygat kommunerna att detta är något bra, så nu kommer vi att fortsätta med konceptet även utanför projektet. Det ska drivas inom ramen för varje kommuns verksamhet men med fortsatt samverkan över kommungränserna och såklart tillsammans med Friluftsfrämjandet.

Varma hälsningar från projektledaren

Uteträffar räddar liv, artikel i Naturkompaniet 365, 18 juni 2020

Fin artikel om oss i Naturkompaniets medlemstidning 365. Roligt att så många uppmärksammar och vill berätta om oss.

Metodbok, 27-28 juni 2020

Verksamhetsutvecklare Karolina på Friluftsfrämjandet Region Syd och Häng med oss ut projektledare Therese har i dagarna två skrivit på den kommande metodboken. Boken kommer att tryckas först hösten 2021 men redan nu i höst ska en första version testas på ledarutbildningen för nya ledare.

Fler kommuner ansluter sig, Skurup 15 juni 2020

Idag har Skurup fått information inför uppstarten till hösten då de kommer att ansluta till Sjöbo, Tomelilla och Ystad. De hoppar på år tre av projektet vilket vi är mycket glada för. Från Skurup är det både boendestödjare och missbruksbehandlare som kommer ingå.

Paddling, Vresselån 10 juni 2020

Vilken eftermiddag med Örnens gäng. Efter en cykeltur från Sjöbo lastade vi av kanadensare och tog på flytvästar. Sen paddlade vi i lagom soldis , varma brisar och stilla vatten. Efter en avkopplande paddling blev det fika innan några modiga kastade sig i vattnet. Lite trötta hoppade vi upp på cyklarna igen, tillbaka mot Sjöbo.

Brukarrevision för år 1, juni 2020

Det har dragit ut på tiden men nu finns brukarrevsionen som är gjord på Häng med oss ut 2.0 år ett offentlig. Ta del av brukarrevsionen här. , 2.1 MB.

Fiske och SVT nyheter Skåne, Björkadammen 28 maj 2020

Tack vare samarbete med Sportfiskarna i Björkadammen har vi idag haft en underbar fiskeeftermiddag vid Björkadammen. Sportfiskarna ställde upp med utrustning och instruktörer så vi fick prova fiskelyckan. Fiskarna tyckte dock att solen var för stark så de gömde sig för oss. Inget napp denna gång men vad gör väl det med världens härligaste sällskap.

Vi fastnade förhoppningsvis på SVT nyheter Skånes kamera som var med oss och gjorde ett reportage. Länk till repotaget kommer senare så håll utkik här eller på vårt instagramkonto Häng_med_oss_ut.

Låghöjdsbana, Sjöbo 25 maj 2020

Idag provade Sjöbogruppen Ut i naturen låghöjdsbanan i byn. I dessa coronatider upptäcker vi på hemmaplan vilket ger oss nya kunskaper.

Cykeltur, Omma Sjöbo. 7 maj 2020

Sjöbos gäng lånade Friluftsfrämjandet Sjöbos cyklar och körde på långtur idag. Strålande sol och svag vind, fika på en mossbeklädd kulle i en glänta. Njutningsfullt

Djursafari, Kronoskogen Tomelilla, 7 maj 2020

Då vi på grund av corona inte kan träffas över kommungränserna träffades Tomelillagänget i Kronoskogen idag och fick se både grodor, ödlor och dykare ackompanjerade av fågelsång. Och lite välbehövlig återhämtning i vindskyddet, det är gott.

Trädvandring, Sjöbo 4 maj 2020

Idag besökte Örnens grupp Ut och njut trädparken på Solvalla bygdegård. Det finns många fina ställen i vårt närområde som är värda att besöka. Detta var nytt för alla deltagare som gärna ville komma tillbaka igen om några veckor när träden slagit ut lite mer.

Naturvårdsverket Tankesmedja för friluftsliv, 29 april 2020

Vi skulle varit i Stockholm och presenterat i två dagar men i dessa tider blev det istället en digital sändning. Men vår projektledare fick tillsammans med Friluftsfrämjandets vice generalsekreterare presentera Häng med oss ut för 200 personer.

Cykeltur, Omma Sjöbo, 29 april 2020

Idag tog Häng med oss ut Örnen sig en cykeltur och upptäckte nya vidder. En deltagare klarade en rejäl utmaning när hen passerade en plats som inte passerats på flera år.

Skogsmulle30 day challenge, Stenänga Sjöbo, 23 april 2020

En härlig vandring på kärlekstigen längs med Åsumsån. Vi fick beskåda en kamp mellan groda och snok som slutade lyckligt då de avlutade på varsitt håll. Den ena kanske hungrig och den andra nöjd att sluppit bli mat.

Vi utförde också några av Friluftsfrämjandets Skogsmulle30 day challenge, bygga och sjösätta barkbåt, luffarschack i naturen, känna olika temperaturer med flera.

Mountainbike, Sjöbo Ora 8 april 2020

Idag var det Häng med oss ut Örnens onsdagsgrupps tur att cykla mountainbike. Vi började med teknikträning för att känna utrustning och balans innan vi gav oss iväg på slingorna i skogen. Häftigt! var dagens sammanfattning.... Det här vill vi göra fler gånger. Tack till vår mtb-ledare ocg ungdomsledare från Friluftsfrämjandet Sjöbo som guidade oss idag.

Mountainbike, promenad och vårtecken, Tomelilla, Sjöbo och Ystad 26 mars 2020

I naturen på behörigt avstånd från varandra funkar Häng med oss ut trots corona. Var kommun samlades denna gång på sitt hemmaplan. I Tomelilla var temat för dagen vårtecken, i Sjöbo mountainbike och i Ystad promenad längs havet. Till cyklingen hade vi hjälp av mtb-ledare från Friluftsfrämjandet Sjöbo som guidade oss på de nya slingorna.

Balansövning innan vi gav oss iväg på slingorna

Hedersomnämnade av Dagens Medicin, 17 mars 2020

Dagens Medicin delade på Vårdarenan 2020 ut priset Årets Brobyggare.

"Årets brobyggare i hälso- och sjukvården är ett initiativ för att uppmärksamma vikten av gott samarbete till nytta för patienten. Priset ska uppmärksamma och belöna insatser som främjar samverkan mellan såväl olika yrkesgrupper som huvudmän och understryker vikten av teamarbete mellan alla relevanta hälso- och sjukvårdsprofessioner och patienter och närstående."

Häng med oss ut fick ett hedersomnämnande med juryns motivering: “För att med smart inkludering av både människor och civilsamhälle, lyckats sänka trösklarna till självhjälp för den ökade grupp som lever med psykisk ohälsa. Naturens läkande kraft och gratis fika har brutit isoleringen och hjälpt invånare att återupptäcka sin egen förmåga.

Vi är mycket glada och stolta!

Då Vårdarena 2020 fick köras digitalt pga coronaviruset är det alldeles tomt i salen.

Filminspelning, Snogeholm 4-5 mars 2020

Idag känner jag som projektledare för Häng med oss ut mig extra lycklig och stolt. Vi har under två dagar följts av ett filmteam från Friluftsfrämjandet som ska göra en informations/inspirationsfilm om konceptet Häng med oss ut för att fler ska få möjlighet att uppleva och må bättre av natur och friluftsliv.

Jag är djupt imponerad av våra deltagare som dagligen kämpar mot psykisk ohälsa och många har en tuff vardag. Deltagarna har dessa dagar utmanat sig själva och levererat både intervjuer och gruppaktiviteter. Av hela mitt hjärta, TACK, ni är mina hjältar! Och icke att förglömma den mycket betydelsefulla insats alla mina kollegor och ni andra runt omkring gör.

Kommande föreläsning i Malmö

Vi har blivit inbjudna av "Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention" som anordnar en heldag med fokus på levnadsvanornas betydelse vid psykisk ohälsa. Häng med oss ut kommer att hålla workshop och ha monter under dagen för att berätta om vårt fantastiska projekt.

Örnar och mindfulness, Fyledalen 13 februari 2020

Morgonen idag bjöd på hårda vindar och regn. Det var en tuff förmiddag för flera av oss, både deltagare och personal på våra kammare. Men uppåt dagen avtog vinden och solen tittade fram. Var och en började vi hoppas på en bra eftermiddag med Häng med oss ut gänget. Och vilken eftermiddag vi fick! I vindstilla strålande sol, fick vi se örnar i sitt bo, höra vårfåglarna kvittra och njuta en mindfull promenad i skogen. Vackra färger, mjuka mossor, knastrande löv och gofika. Sen var vi alla på bättre humör och alla tackade för en underbar eftermiddag. Det är otroligt vad naturen och Häng med oss ut kan förändra.

För att citera en deltagare: "Nu är jag glad och kommer sova gott i natt"

Stearinbomber och krabbelurer, Sjöbo Ora 6 februari

Med vinden susande i skogen utanför grillkåtan satt HMOU Örnens grupp framför elden och njöt av värmen. Det tillverkades stearinbomber som är ett mycket bra tändmaterial att ha med i ryggsäcken. Knopar övades, det kan man inte öva för många gånger, det är så lätt att det glöms av....

Uppstart för vår tredje grupp, Raftarp 27 januari 2020

Intresset för våra Häng med oss ut grupper är så stort att Sjöbo nu kört igång en tredje grupp. Denna är för dem som vill prova på friluftslivet och här är öppet för alla som tillhör socialpsykiatrins verksamhet.

Det var en något bister och kylig kväll men en värmande eld, grillad korv och vacker solnedgång gjorde att alla vill följa med nästa gång också. Men då med lite mer kläder på, så om någon har ytterkläder/skor av tjockare modell/friluftskläder så tar vi tacksam emot. Hör av dig till therese.rosenkvist@sjobo.se om du har något du vill skänka.

Knopar och "Det här hade jag inte vågat för ett år sedan", Sjöbo Ora 23 januari 2020

Knopar, vedhuggning och bakning stod på programmet idag. Två av våra duktiga hjälpledare hade genomgång och lärde oss tålmodigt olika knopar. Sen grillades det korv på pinne, där vi provade ny teknik för att tälja grillpinnar, potatisskalare. Det funkade det med medan andra föredrog kniven. Till efterrätt blev det kanelbulle bakad över öppen eld, GOTT. Lagom till det började småregna gick vi in i grillkåtan, drack kaffe, värme oss på elden, åt krabbelurer och pratade om vårens kommande äventyr där bla en filminspelning och övernattning ingår.

Citat från dagen:

Äntligen är terminen igång igen!

Så härligt att få komma hit och träffa alla mina kompisar igen!

Det här hade jag inte gjort för ett år sedan, och idag såg jag dessutom fram emot att göra det!

Och vi ledare konstaterade att idag satt hela gruppen inklämd i grillkåtan, det hade inte heller varit möjligt för 1,5 års sedan då alla höll sig på avstånd. HMOU får människor att växa!

Instagram, 15 januari 2020

Äntligen finns nu Häng med oss ut även på Instagram. In och njut av fler bilder och sprid gärna info om sidan.

https://www.instagram.com/?hl=sv Länk till annan webbplats.

Ledarvecka Idre fjäll, v 2 2020

Personal/ledare från projektet var på Friluftsfrämjandets ledarvecka i Idre för marknadsföring, kunskapsinhämtande, inspiration och såklart lite återhämtning. Det blev givande samtal, fortbildning och planering för kommande satsningar.

Övedsklosterns julmarknad, 13 december 2019

Vid årets sista träff hjälpte både HMOU 2.0 och HMOU Örnen till med korvgrillning, servering av varm saft och försäljning i Friluftsfrämjandets marknadsstånd. En något kylslagen eftermiddag som dock värmdes upp av den goda stämningen i gruppen och värmande brasa.

Ledarträff med Friluftsfrämjandet Sjöbo, 4 december 2019

Idag hade Friluftsfrämjandet Sjöbo ledarträff med glöggmys och skidbacksinfo. En mysig kväll där vi fick lära oss liften så nu ser fram emot skidsäsongen. Eller vi hoppas på att det blir så mycket snö att vi kan hålla öppet något. Vi kan ju tyvärr inte skryta med snögaranti i vår fina skidbacke.

Extra roligt var att två av våra nyubildade hjälpledare från HMOU var på plats.

Orientering, Ystad Sandskog, 28 november 2019

Idag stod orientering på prgrammet. Vår fika var utlagd på de olika kontrollerna så innan det blev fika behövde alla kontroller hittas. Men när maten var uppäten och kaffet skulle drickas upptäcktes att den kontrollen med kaffet missats. En kaffesugen deltagare gav sig iväg igen och möttes av varma applåder när han kom tillbaka med kaffet.

Dagens citat: - Jag trodde inte jag skulle klara komma iväg idag, det var nära jag stannande hemma men nu är jag jätteglad att jag kom!

Yoga/mindfullness, Löderups strandbad, 7 november 2019

En underbar och avkopplande eftermiddag med yoga och mindfullness i solen vid havet. Återhämtning deluxe.

Hjälpledarutbildning, Sjöbo Ora 11 och 13 november 2019

De deltagare som varit med i Häng med oss ut ett tag erbjöds att gå hjälpledarutbildning i Friluftsfrämjandets regi för att kunna hjälpa till på träffarna i våra verksamheter. Det var 11 tidigare och nuvarande deltagare som under två halvdagar lärde sig mer om ledarskap, Friluftsfrämjandets värdegrunder, friluftsteknik och mycket mera. Ett glatt kunskapstörstande gäng som trotsade det något kyliga novembervädret med stor entusiasm. Vi ser fram emot att kunna starta fler grupper i alla kommunerna nu när vi har mer ledarresurser att tillgå.

Eld med tändstål, Vantalängan 17 oktober 2019

Vi var denna gång på Vantalängan i Brösarp. Där möttes vi upp av Ystad och Tomelillas grupper. Denna gång var även en reporter från Österlenbladet med som skulle ställa lite frågor och ta lite bilder som sen ska publiceras den 31/10.

Väl där njöt vi av det fina höstvädret, lite småregn men inget som störde. Denna gång skulle vi gå runt och samla ihop ved, pinnar, små torra löv som kunde brinna. För att sedan försöka tända en brasa med hjälp av tändstål. Till vår hjälp hade det tagits med lite näver och bommullsrondeller som kunde underlätta att det började brinna. När alla hade fått prova på att tända eld med tändstål grillade vi korv på den ena brasan där det fanns galler. Alla åt så de blev mätta och belåtna. Efter maten tog vi en promenad i den fina naturen, längs ån, in i skogen och bara njöt. När vi kom tillbaka visade en personal hur man kunde göra en ros av lönnblad, blev väldigt vacker.

Sedan var det tid att plocka undan efter oss och släcka alla brasor.

Vi avslutade dagen med att alla som ville fick säga varsitt ord som beskrev deras känsla av dagen.

Radioinspelning, 30 september 2019

Idag har projektledare Therese och vår tidigare deltagare Johan varit på Sveriges radio för att spela in till programmet Ute med P1, som ville göra en uppföljning på avsnittet de gjorde om Häng med oss ut för två år sedan. Det avsnittet är ett av programmet mest lyssnade. Återkommer med länk till programmet när vi vet när det ska sändas.

Geocaching, Sjöbo Ora 26 september 2019

Idag var första träffen på år 2 med Häng med oss ut som bjöd på fint höstväder. På programmet idag stod geocaching som är en form av orientering via gps. Det finns ”cacher” utlagda som man hittar via telefonen. Sen är det bara ut i skogen och leta efter små eller lite större ”skatter”.

Vi delade in gruppen efter önskad promenadsträcka och gav oss ut på jakt. Flera ”cacher” hittades på både tillgängliga och mindre tillgängliga platser. Gamla skidhoppbacken i Sjöbo kan vi rapportera är brant :).

Alla kom välbehållna till grillkåtan där vi värmde ärtsoppa och kokte kaffe över elden.

Skatt funnen

Citat från deltagarna, 26 september 2019

Här kommer några citat från brukarrevisionen som är under sammanställning.

"Projektet passar perfekt för de med psykisk ohälsa som sitter hemma. I början blev jag illamående och trött nu hade jag lätt kunnat vara med en timme till. Roligt att dela kunskaper"

"Numera älskar jag när det är TYST, förr dövade jag hjärnan med ljud"

"Jag sover mindre, behöver inte sova middag eller bara vara vaken i 4 timmar. Jag träffar mer människor och pratar med nya människor utan att vara rädd. Recepten vi gjort har jag kopierat och gjort med min son"

"Intressant att paddla kanot. Trodde jag skulle välta och inte klara av det. Det gick och nu har jag lärt mig det. Cyklade också mountainbike, trodde inte att jag skulle klara det heller. Stor grupp så vi kan hjälpa varandra ifall man inte klarar det. Alla kan fråga alla"

Avslutning år 1, Fyledalen 19 september 2019

Friluftsfrämjandets medlemsår sträcker sig från september till september så därför var det idag sista träffen för HMOU 2.0 år 1. Ett mycket lyckat första år med nöjda deltagare. Alla deltagare och ledare är intervjuade av brukarrevisorer för uppföljning av hur projeketet påverkat. Återkommer så snart resultaten är sammanställda.

Som avslutning hade vi idag en kvällsträff för att uppleva lägerbrasa i mörker och höra hjortarna bröla. Det var en stillsam kväll med god mat och härlig stämning. Vi hade även besök av representant från Naturskyddsföreningen som berättade om hjortar, älgar och rådjur. Att stå 20 personer i grupp i mörka kvällen alldelels tysta för att höra hjortarna bröla var magiskt.

Nästa vecka drar vi igång år 2 med mestadels erfarna deltagare (då ingen ville sluta) men även några nya.

Paddling HMOU 2.0, Vresselån 29 augusti 2019

Tänk om alla hade fått möjligheten att hänga med denna underbara grupp. Efter en eftermiddag med Häng med oss ut gänget är jag alltid på topphumör.
Idag var det 2.0 gängets tur att paddla.
Citaten får idag beskriva vad vi gjorde:

-Det var så lugnt och meditativt, som att drömma mig bort och tro jag var i Amazonas

- Jag hade bestämt mig att jag ska f*n inte sitta i nån kanot men det gjorde jag och det är jag mycket glad för. Det var mycket stabilare än jag trodde.

-Jag har inte badat på hela sommaren trots att jag bor nära stranden men idag övertalade Therese mig och det var så härligt!

- Jag vill stanna 4 timmar till

Tack allihop för fina upplevelser

Och till er som blir sugna på att följa med, skriv ett meddelande till therese.rosenkvist@sjobo.se så berättar jag mer.

Psykbussen, Kivik 15 juli 2017

Idag måndag och imorgon tisdag finns hänger Häng med oss ut med Psykbussen på Kiviks marknad för att informera om projektet och psykisk hälsa. Välkomna att besöka oss.

Paddling, Vomb 19 juni 2019

Igår paddlade Häng med oss ut Örnen kanadensare på ett spegelblankt vatten med solen gassande från ovan. Maximal njutning att glida fram helt tyst omgiven av grönska och glittrande vatten. Sen avslutades eftermiddagen med bad och gofika.

Tova får- och kamelull, Sjöbo 13 juni 2019

Idag var träffens tema tova. Vi har tillgång till både får- och kamelull med vilken vi provade olika tovningstekniker och att färga. Vi plockade olika växtdelar för att inse att det som gav mest färg var gul- och rödlöksskal som vi tagit med hemifrån. Vi provade på att karda med vanliga hundborstar som man kan köpa billigt på dagligvaruhandeln. Tar lite längre tid än riktiga kardor men är ett bra budgetalternativ. Några tovade underlägg för grytor och ”gumpar”, andra nyckelringsdekorationer.

Dagen bjöd på underbart väder, sol, lagom varmt och svalkande vindar. Dagens citat får bli:

  • Kan vi inte stanna längre, jag vill vara här minst två timmar till

 

Fortbildning för ledare/hjälpledare, Skrylle 11 juni 2019

På ledarutbildningens utvärdering efterfrågade ledarna fortbildning kring ätliga växter. Vi fick förmånen att ha en heldagsutbildning med överlevnadsexperten Pontus om både ätliga växter och eld. Förmiddagens ägnades åt att göra upp eld med tändstål och enbart material från närområdet. Efter en god lunch på vår tändstålstända eld gick vi en runda för att plocka ihop ätliga växter till eftermiddagens buffé på naturens skafferi. Efter att ha avnjutit bla lemonad på älgört och spansk körvel, vresroskronbladsmarmelad och röra med kirskål var alla både mätta och trötta. Så mycket intressant att ta in för att kunna förmedla till våra deltagare, så mycket gratis mat det finns.

 

Fiske i Björkadammen, 23 maj 2019

3 fiskar blev resultatet efter en helt ljuvlig eftermiddag vid Björkdammen. Solen sken på oss och vinden var precis lagom svalkande. För några var det första gången med fiskepön för andra ett kärt återseende. Nästan alla tyckte fiske var något de vill göra igen, så rogivande och avkopplande att bara stå och kasta och veva.

Dagens citat: Jag var ganska stressad och uppe i varv när vi kom men det var som att stressen bara rann av mig. Nu är jag helt lugn och det är så skönt. Jag vill inte sluta, jag vill mer....

Stenshuvud, 2 maj 2019

Idag var en blåsig dag men inget hindrar Häng med oss ut 2.0 gänget. Solen sken när vi gav oss av på vår vandring mot toppen. Tuff terräng med stenar, rötter och stundtals brant uppförs- och nerförslut. Men alla tog sig både upp och ner och kunde avnjuta fika med havet som bakgrund.

Ljuvlig utsikt på toppen

Vinden var så stark att det gick att "luta sig på den". Jag blir "hög" på detta sa deltagaren.

Sandänglar

Ljuvlig grönska

I topp på mest lyssnade program, 24 april 2019

Programmet Ute med P1 i Sveriges radio gjorde hösten 2017 ett reportage om Häng med oss ut. Det ligger på plats 1 på mest lyssnade. Ni som inte lyssnat, gör det och låt er inspireras!

https://sverigesradio.se/utemedp1?flik=populara&date=2019-04-25 Länk till annan webbplats.

 

Soppa på naturens skafferi, 17 april 2019, Lövestad åsar

HMOU Örnen (socialpsykiatrin Sjöbos verksamhet) tog vara på vårens primörer som blev till två olika sorters goda soppor. Ramslökssoppa och nässelsoppa med grillad fisk som de fiskade i Björkadammen förra träffen.

 

Vandring med Friluftsfrämjandet Sjöbo, Dalby 13 april 2019

Idag följde två deltagare från Häng med oss ut 2.0 med på Filuftsfrämjandet Sjöbos vandring i Dalby. En personal var med för att göra övergången så smidig så möjligt. Jätteroligt när deltgarna tar steget från våran grupp ut i ordinarie verksamhet.


Klättring, cykling, brädor och bröd, Sjöbo Ora 11 april 2019

Jag säger bara vilket gäng som deltar i Häng med oss ut 2.0! En dag med strålande sol och massa massa glädje, mod och styrka!

Idag stod klättring, mountainbike (mtb), mountaiboards och brödbak på aktivitetslistan. För att hjälpa oss med klättring och mountainbike fanns Mattias och Calle från Friluftsfrämjandet Sjöbo på plats.

Några deltagare hade inte cyklat ens vanlig cykel på flera år men hoppade glatt upp på föreningens mtb`s och gav sig iväg på de nyanlagda cykelslingorna. För er som inte provat mtb så kräver det en hel del, att ta sig fram i skog o mark över rötter och mellan träd. Någon la sig i gräset längs banan för att hämta andan medan andra cyklade varv efter varv.

Klättra gjorde vi längs rep för att prova känslan att ta sig upp och känna vinden i håret endast hängande i en sele några meter upp i luften.

Mountainboards är brädor på hjul som körs nerför i skidbacken. Lite som en korsning mellan skateboard och snowboard. Någon åkte lite längre ner och någon fick riktig styr på brädan och vågade ta sig en bit upp i backen. Imponerande!

Bröd bakades på omniaugnar som placeras på stormkök. Fika är alltid gott ute men vad slår nybakat bröd med smör, ost och en kopp kaffe i solsken?

Björkadammen, 27 mars 2019

Fiske var en efterfrågad aktivitet och idag fick vi möjlighet att fiska tillsammans med fiskeansvariga i Björkadammen. Kul att få lära sig mer om fiske och få mat till middagen.

Fågelskådning, Pulken Åhus, 21 mars 2019

Tranorna anlände till Pulken lagom till vår temagång om fågelskådning. Vid ett något blåsigt utkikstorm fick vi se tranorna anlända, en och annan örn och olika gäss. En av våra deltagare, tidigare flitig fågelskådare berättade att han varit nästan övervallt och fågelskådat men aldrig på Pulken. Kul att få visa ett nytt område och väcka gammal kunskap till minnes.

Idag hade vi också besök av representanter för Friluftsfrämjandets lokalavdelning Skåne Tranås som erbjuder vandringar för vuxna. Då deltagarna i Häng med oss ut är medlemmar i Friluftsfrämjandet är de välkomna att delta. Roligt när vi kan knyta våra deltagare till sina respektive lokalföreningar för att kunna delta i deras ordinarie utbud.

Har du friluftskläder/utrustning över?

Många av våra deltagare har begränsade ekonomiska resurser att köpa kläder och utrustning för. Så om du har hela och rena friluftskläder/skor/utrustning (ex sovsäck, liggunderlag) över så tar vi tacksam emot och förmedlar vidare. I projektet lånar vi ut viss utrustning men vi vill ju också möjliggöra att deltagarna kan ta sig ut på egen hand.

Har du något att skänka hör av dig till projektledare Therese Rosenkvist

Tel: 0766- 37 38 02

E-post: therese.rosenkvist@sjobo.se


 

Presentation på Årsmöte, 12 mars 2019

Ikväll var HMOU ombedda att komma på Friluftsfrämjandet lokalavdelning Sjöbos årsmöte för att berätta om Häng med oss ut. Det gör vi med glädje! Och det kändes som alla i publiken berördes av de upplevelser vi fått dela med våra deltagare.

 

Täljning och tändstål, Raftarp 6 mars 2019

Idag var det HMOU Örnens tur att ha täljning som tema. Det skapades några knivar och påbörjan på en sked. Att tälja kräver tålamod och precision men kan ockå fungera medtitativt och lugnande.

Att använda tändstål kan också vara tålamodsprövande, men till slut fick en av deltagarna fyr. Det slockande dock snabbt och vi lärde oss vikten av att ha bra tändmaterial (och att det är bra att ha  en gaständare i reserv). Men roligt att se hur kreaktiviteten väck i letande efter torrt material, gamla kvitto och annat som fyllt fickorna.


 

Bygga och göra knopar, Ystad 28 februari 2019

Ystad bjöd på solsken när HMOU 2.0 hade tema bygga och göra knopar. Vi gick först en promenad för att samla material att bygga med. Vi fann en del pinnar som räckte till vindskydd och trefot. En av våra deltagare som varit scout som barn kom ihåg både knopar och dess "komihågramsor" och kunde lära oss råbandsknop och pålstek. Roligt att kunna ta tillvara deltagarnas kunskaper och erfarenheter.

Frestar er lite med beskrivningen av mjuka grillade äpplen fyllda med smör, socker, kanel och kardemumma.......

 

Historieberättande och matlagning, Borstbäcken 13 februari

HMOU Örnen var idag i Borstbäcken, ett naturreservat vid Vombsjön. En av våra hjälpledare (tidigare deltagare i HMOU och som nu utbildas till hjälpledare i Friluftsfrämjandet med inriktning på våra grupper för personer med psykisk ohälsa ) berättade om Slaget vid Borst som utspelade sig år 1644.

I solstrålarnas sken lagades potatis- och purjolökssoppa på stormkök medan vi njöt av ljudet från porlande vatten i bäcken.


Matlagning, Fyledalen 7 februari 2019

Idag blev det matlagning, samtal om naturens verkningar, stenar, forntida föremål och promenad. Vi fick börja med att sätta upp vindskydd och slå upp tarp för att skydda maten från att gå från tacos till soppa. Det visade sig svårt att fästa tarpen då grillen var fastskruvad i en betongplatta. Tur då att vi i socialpsykiatrin är tränade i att jobba lösningsfokuserat, bilen fick agera hållpåle.

Ledare hade med sig meteorit, flinta och andra spännande föremål vi fick titta och känna på.

Mitt som vi stod i regnet kom både örn och flera glador flygande över oss.  Vi avslutade med en promenad där vi fick upp värmen ordentligt.

Vi hade tänkt oss skidåkning denna gången, men vädret ville annorlunda och det blev lervällingvandring istället, men lika glada var vi ändå. Fantastiskt vilket gäng som håller humöret uppe i ösregn och rejäl skånsk blåst.

Pulkaåkning, Sjöbo Ora 23 januari 2019

HMOU Örnen hade idag turen att ha snö på sin träff. Lite för lite för skidor men tillräckligt för pulkaåkning i skidbacken. Och det är alldeles underbart att som vuxen få återuppleva farten nerför backen men snön flygande i ansiktet.

Det blev fartfyllt i backen men lugnt och fridfullt med fika och värme framför elden inne i grillkåtan.

Extra roligt att vi fick besök av en tidigare deltagare som mindes pulkaåkningen från sin tid i HMOU med sån glädje att hon ville göra det igen!


Täljning och allemansrätten, Sjöbo Ora 17 januari 2019

Idag hade vi täljning och allemansrätten som tema. Dagen till ära hade vi besök av Johan som upptäckte sin talang för täljning när han deltog i första omgången av Häng med oss ut för några år sedan. Täljningen blev en del av hans vardag under sjukskrivningstiden och ett sätt att återhämta sig. Nu inspirerar och delar han med sig av sina kunskaper till andra via Friluftsfrämjandet och idag var det vår tur.

Det blev en lugn men samtidigt aktiv eftermiddag. Det täljdes på flitigt runt den värmande elden i grillkåtan och när det var dags för tipspromenad med temat allemansrätten var det flera som hade svårt att slita sig. Att tälja är avkopplande samtidigt som det kräver fokus.

Efter en runda i regn med frågor om allemansrätten värmde det gott med fika, grillade tortilla med brie, mango chutney och ruccola.

Några alster blev klara, andra har planer på att skaffa täljkniv och fortsätta hemma.

Julmarknad Övedskloster, 14 december 2018

Idag hjälpte vi Friluftsfrämjandet Sjöbo att grilla korv, sköta elden och servera varm saft till besökarna. Härligt att få vara en del i sammanhanget tillsammans med andra ledare från föreningen.

Eld, Snogeholm 29 november 2018

Det är inte alltid strålande sol och vindstilla men ute kan man njuta ändå. Vilket härligt gäng vi har i Häng med oss ut 2.0. Idag bjöd vädret på regn, mycket vind och några enstaka +grader, men humöret var på topp.

Temat för dagen var eld och alla fick fyr med enbart tändstål och vi gjorde två värmande brasor där det blev grillad korv med pinnbröd, glögg och pepparkaka.

Skaparlusten väcktes, 12 november 2018

Det är känt att aktivitet föder lust för mer aktivitet och det är roligt när Häng med oss ut kan ge så omedelbar lust att fortsätta skapa. Fick den här bilden från en av deltagarna som gjort ett katthalsband i paracord.

Paracord, Fyledalen 8 november 2018

Häng med oss ut 2.0 var idag i Fyledalen. Temat för dagen var paracord (se bilder på alla vackra armband). Nästan alla ville prova och gjorde sig armband eller nyckelring.

Det är roligt när aktiviteter föder lust och kreativitet. Några planerade att fortsätta skapa hemma.

En kommentar från dagen:
- Nu kommer jag inte sitta så mycket med plattan och telefonen på kvällarna, jag ska prova göra en kattsele av paracord.

Knopar och matlagning, Eriksdal 31 oktober 2018

En dag som startade stormig och regnig. Vädret lugnade ner sig och det blev hur skönt som helst. Vi var i Fyledalen i Eriksdal. Temat för dagen var knopar och vi lärde oss några stycken. Till fika blev det krabbelurer med äpple och kanel med fantastisk utsikt över kalkbrottet. Vilken supermysig höstdag vi fick!!

Upptäcker i naturen, Ystad 18 oktober 2018

Tredje träffen med HMOU 2.0 och temat var "upptäckter i naturen". Stranden i Ystad bjöd på fantastiskt väder, gassande sol och lätt bris. Vi tog en promenad längs havet och in i skogen där vi hittade svampar, växter och lärde oss om olika nyponsorter. Det finns mycket samlad kunskap i gruppen som väcks till liv igen när deltagarna vistas i naturen.

Allemansrätten, Raftarp 10 oktober 2018

HMOU Örnen hade idag tema Allemansrätten och fick veta mer om de rika möjligheterna vi har i Sverige att få vistas i naturen. På menyn stod det grillad korv som avnjöts i solen bland de vackra höstträdens färger.

Världsdagen för psykisk hälsa, Ystad 10 oktober 2018

Projektledare Therese och den tidigare deltagaren Johan var idag på Ystads teater för att under Skåneveckan för psykisk hälsas arrangemang presentera Häng med oss ut och projektets betydelse för Johans återhämtning .

Är ni intresserade av att veta mer eller boka en föreläsning hör av er till: therese.rosenkvist@sjobo.se

Matlagning, Kronoskogen, 27 september 2018

Lär dig laga soppa på stormkök var temat för dagen och till efterrätt bjöd ledarna på kanelpannkakor gräddade över öppen eld. Vi delade in deltagarna i grupper om fyra som fick laga sin egen soppa. Det skalades, hackades och koktes soppa med grönsker oc korv. Trots att det bara var andra gången gruppen träffades var alla aktiva och samspelta.

Och kanelpannkakor med grädde och sylt mmmmmm SÅ gott

Utvärdering, sep 2017-sep 2018

Utvärderingen får tala för sig själv med tillägg av kommentarer från deltagarna. Vilken ära att ha fått dela alla upplevleser med deltagarna.

Kommentarer från kunderna:

Avkopplande och lärorikt.

Vi har blivit ett bra gäng som kommer bra överens.

Jag har tyckt allt varit bra. Umgänge, aktivitet m.m. Deltagandet har varit bra med. Skratt och skoj. Man kommer ut och gör något med andra.

Skönt att vara med andra och ute.

Roligt och inspirerande och lärorikt. Tråkigt att det är slut, även om man var trött och låg så blev man uppåt och pigg efter dagen. Träffa personer i samma sits kändes bra att veta att man inte är ensam.

Att få möjlighet att prova på något man aldrig gjort tidigare var det bästa. Att våga göra något man inte trodde på och vågade tidigare. Hjälpa till på julmarknad var också roligt.

 

Avslutning, 20 september 2018

Avslutning för Häng med oss ut på Ystads Djurpark idag. Idag kollade vi vilda djur fast bakom stängsel och lagade tacos på öppen eld.

Vissa deltagare har varit med i gruppen under två år, några bara senaste året. Det har varit helt fantastiskt! Stort tack till alla deltagare som gjort detta projekt så otroligt lyckat. Nu fortsätter vi med Häng med oss ut 2.0 och med den delen som nu drivs vidare som ordinare verksamhet i socialpsykiatrin men fortfarande i samarbete med Friluftsfrämjandet Sjöbo.

"Kick off" HMOU 2.0, Sjöbo Ora 31 augusti

Kick off för ledare och chefer i projekt Häng med oss ut 2.0. Det lagades trerätters, planerades och delades ut material. Respektive kommun får friluftsutrustning som ska användas i projektet men som såklart även får användas i ordinarie verksamhet. Vi hoppas att fler ska bli inspirerade och vilja vara mera i naturen. Så tillhör du Sjöbos, Ystads eller Tomelillas socialpsykiatri men inte kom med i projeketet, prata med personalen så kan ni göra nåt ändå.

Nästa vecka har vi vår första träff och det ser vi fram emot!

Paddling, Häljasjön, 31 augusti 2018

Underbar eftermiddag med kandensarpaddling! Det var visserligen blött uppifrån men humöret var på topp. Idag hade vi Mattias, ledare i Friluftsfrämjandet Sjöbo med som paddlingsinstruktör.

Två modiga övade välta kanot och kamraträddning. Vi andra är så imponerade!!!! Dem tog sig upp i kanadensaren på djupt vatten, fullt påklädda.

Fick detta från en av deltagarna:
Hej! Tack för idag det var jättetrevligt🤗 Man blir alltid på gott humör. Naturen och härligt sällskap är verkligen något som ger bättre mående. Jag känner också att jag vågar mera.

Häng med oss ut gör skillnad!

Intervjuer inför HMOU 2.0, Sjöbo Ora, 29 augusti 2018

Deltagarna som ska delta i HMOU 2.0 blir alla intervjuade av brukarrevisorer (personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller är anhörig till någon med psykisk ohälsa). Vi vill ha ett före och efter hur deltagarna har upplevt projeketet och vad det har betytt för dem.

För att mjukstarta lite träffas varje kommuns deltagare för sig på första träffen där också intervjuerna genomförs med var och en.

Idag var det uppstart för Sjöbogänget . Vi spelade med kubb, käkade kokt korv från termos (eftersom eldningsförbud råder), blandade fruktsallad och promenerade.

Vi ser fram emot ett givande första år tillsammans med Ystad och Tomelilla.

Klättring, Sjöbo Ora 28 juni

Vilken eftermiddag! Sockerkaksbak på stormköksugn, klättring, skogsbad i hängmatta, besök av politiker, vattensvampskastning och framförallt mycket skratt. Tack till Mattias från Friluftsfrämjandet Sjöbo som hjälpte oss med klättringen.

Tova ull, Sjöbo 14 juni 2018

Idag var temat tova ull. Ull från både får och kamel fanns att tillgå. Vi provade en ny metod där vi istället för att "gnugga" ihop ullen rullade den mellan bubbelplast. Mycket smidigare kan vi utvärdera det som.

Jättekul när en av deltagarna säger: Sist vi gjorde det här gav jag upp, idag fixade jag att få det färdigt.

Fantastiskt fina resultat!

Ledarutbildning dag 2, Skrylle 31 maj 2018 

13 personal från de socialpsykiatriska verksamheterna i Sjöbo, Tomelilla och Ystad  är nu utbildade ledare i Friluftsfrämjandet och ska jobba i projektet Häng med oss ut 2.0 som är ett samarbete mellan tre kommuner och Friluftsfrämjandet och en fortsättning på det som drivits under två år.

Fantastiskt roligt har det varit att få vara med och utbilda detta gäng som är så positiva och ser fram emot att få jobba i projektet.

Vi ser alla fram emot tre utvecklande och givande år laddade med friluftskunskap och fulla av glädje att dela med oss av till våra klienter.

Överraskade av vädret, 17 maj 2018

Det varnas ofta för skiftande väder i fjällvärlden men glöm inte Skånevädret. Idag startade vi i strålande sol med uppmaning om hatt och vattenflaska. Planen var en tur i vackra Körsbärsdalen för att njuta av trädens blommning. Men när vi hoppade ur bilen började det droppa för att sen vräka ner regn och hagel. Och det var vi inte förberdda för..... hatt och vattenflaska hjälpte inte så mycket. Men vad gjorde det, vi fick upp tarpen och lagade krabbelurer med varm choklad. Humöret var på topp med många skratt och glada sprang vi tillbaka till bilen.

Stora hagelkorn.....

Ledarutbildning dag 1, Skrylle 16 maj

HÄNG MED OSS UT 2.0!
Idag drog utbildningen igång för personal i socialpsykiatrin i Sjöbo, Tomelilla och Ystad. Utbildningen är specialutformad av Friluftsfrämjandet Region Syd tillsammas med arbetsterapeut för ledare som ska ha grupper för personer med psykisk ohälsa.

Uppstart för Häng med oss ut 2.0, Sjöbo Ora 3 maj 2018

Idag hade vi vår första träff med personalen som ska utbildas till ledare i Friluftsfrämjandet och ska få äran att jobba i Häng med oss ut 2.0.

Den första övningen var att presentera sig med ett naturföremål och här nedan "ser" ni oss alla. Så roligt att få träffa alla som verkligen ser fram emot att få jobba i projektet.

Föreläsning på Friluftsfrämjandets Regionstämma, 21 april 2018

Idag har projektledare Therese, ledare Gunilla och vår tidigare deltagare Johan varit och presenterat Häng med oss på på Friluftsfrämjandets regionstämma i Laholm. Vi delade med oss av våra erfarenheter av projektet och Johans berättade om sin resa med psykisk ohälsa och vilken betydelse Häng med oss ut haft för hans återhämtning. Johan är nu ideell ledare för en frilufsargrupp och arrangerar täljträffar/utbildningar i Friluftsfrämjandet Sjöbo . Det visar verkligen på projektets vinster på flera plan. Återhämtning och föreningsliv i kombination.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 mars 2023