Två händer som håller i varandra.

Om du känner någon som har självmordstankar

Om du misstänker att någon i din närhet har tankar eller planer på att ta sitt liv är det viktigt att du gör något direkt, det beslutet kan rädda liv!

Prata med personen. Tala om att du är orolig. Ge honom eller henne konkreta exempel på varför du är rädd för att det föreligger självmordsrisk.

❤ Det är inte farligt att prata om självmord och det ökar inte risken för att personen ska ta sitt liv. Tvärtom kan ett sådant samtal förebygga självmord. Du kan också hjälpa personen att söka mer stöd på annat håll.

❤ Det är ofta en lättnad att någon frågar och orkar lyssna. Ett sätt att fråga kan vara: ”Det är vanligt att man i en svår situation kan få tankar om att man inte orkar leva längre. Är det så för dig?”

❤ Följ upp med frågor om personen har konkreta planer för hur självmordet ska gå till, och när och var det ska ske.

Lyssna. Det viktigaste är att visa att du finns, att du lyssnar och att du bryr dig om personen.

Förmedla hopp. Betona att det går att få hjälp och att saker och ting kommer att bli bättre. Visa att förändring är möjlig. Genom att visa omtanke och våga lyssna är du en påminnelse om att livet är värt att leva.

❤ Prata tillsammans om vad nästa steg skulle kunna vara. Informera om var man kan få hjälp och fråga vad du kan göra för att hjälpa till, som till exempel att kontakta vården eller följa med på ett läkarbesök.

❤ Lova inte något som kan riskera din anhöriges liv – som exempelvis att inte berätta för någon om personens självmordstankar eller att kontakta psykiatrin.

❤ Om möjligt – lämna inte personen ensam.

❤ Försök inte lösa en livshotande situation ensam. Ta hjälp av andra närstående samt av vården. Ring 112 eller åk tillsammans till närmaste akutmottagning om det behövs.

❤ Det lönar sig att försöka hjälpa personen genom den akuta fasen. Ett självmord är inte oundvikligt– inte ens om personen tidigare gjort flera försök. Det lönar sig att ingripa och att försvåra självmordets genomförande.

Ta hand om dig själv också. Som anhörig kan man behöva stöd av någon utomstående, för att kunna orka fortsätta stödja. Riskera inte heller din egen säkerhet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juli 2023