Illustrerat rött hjärta

Myter och fakta om självmord

I vårt samhälle finns många myter om självmord som kan få allvarliga konsekvenser om vi inte slår hål på dem. Myterna grundar sig i rädsla och okunskap. Hjälp oss att sprida kunskap och krossa myterna!

MYT: När en person allvarligt funderar på självmord finns inget att göra.
FAKTA: De flesta självmord är tillfälliga och kan uppstå efter en kris och personen ifråga drabbas av felaktiga tankar. Personen som försöker ta sitt liv vill istället fly från sina problem. Det bästa är att samtala med personen om dessa problem och hjälpa hen att hitta andra lösningar.

MYT: Om du frågar en person om hens avsikt med sina självmordstankar kan du driva eller uppmuntra personen att ta sitt liv.
FAKTA: Det är tvärtom. Att be någon berätta om sina självmordstankar kan innebära att ångestnivån minskar. Genom att du är öppen och inte rädd för att fråga kan det lindra personens ångest och därmed få hen att känna sig mindre ensam och isolerad, hen kan till och med uppleva lättnad.

MYT: En person som har gjort ett självmordsförsök kommer alltid att vara självmordsnära.
FAKTA: De flesta personer som löper risken att vara självmordsnära en kortare period i livet, kan med rätt stöd och hjälp inte behöva uppleva önskan att ta sitt liv senare i livet.

MYT: Självmordsnära personer söker sällan läkarhjälp.
FAKTA: Omkring 75 % av personerna som försökt ta sina liv besöker läkare inom tre månader före självmordsförsöket.

MYT: Personer som talar om självmord tar inte sina liv.
FAKTA: Åtta av tio personer som har tagit sina liv har visat tydliga varningssignaler om sina självmordstankar och avsikter. Alla som talar om självmord eller gör ett försök måste tas på djupt allvar.

MYT: Självmord händer utan förvarning.
FAKTA: Studier visar att den självmordsnära personen ger många varningssignaler om självmordsavsikter. Om man är uppmärksam på dessa varningar kan man ofta förhindra ett självmordsbeteende.

MYT: Självmordsnära personer är helt inställda på att dö.
FAKTA: De flesta självmordsnära personer är ambivalenta om att leva eller dö, ofta ända fram till sista minuten. Få människor försöker ta sina liv utan att först låta andra veta hur de mår. Det är ofta en fråga om ett rop på hjälp. Om ropet upptäcks kan det handla om att rädda liv.

MYT: Självmord förekommer endast bland vissa socioekonomiska eller yrkesgrupper i samhället.
FAKTA: Självmord finns inom alla socioekonomiska grupper och yrkesgrupper i vårt samhälle.

MYT: Om personen verkligen vill ta sitt liv, har ingen rätt att stoppa hen.
FAKTA: Bara för att det är tillåtet att ta sitt liv, betyder det inte att personen verkligen vill dö. Oftare vill personen istället fly undan sina svårigheter, smärta och ångest, även om de kanske inte alltid inser detta.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juli 2023