Självmordstankar

Vid fara för liv ring 112.

När du är i behov av akut psykiatrisk vård och inte kan vänta på en tid hos vårdcentralen eller psykiatrisk öppenvården, kan du vända dig till psykiatrisk akutmottagningen som finns på sjukhusen i Malmö PIVA 040 - 33 71 30, Lund PIVA 046 - 17 41 00 eller Kristianstad 044 - 309 21 38. I Malmö och Lund är akutmottagningen öppet dygnet runt.

Viktiga telefonnummer

  • SOS-alarm 112
  • Självmordslinjen 90 101
  • Föräldratelefonen 020–85 20 00
  • Äldretelefonen 020–22 22 33

Vad är psykisk ohälsa?

Du har säkert varit sjuk någon gång eller haft ont någonstans i kroppen. Magsjuka gör att du mår illa och vill kräkas. Om du har ont i halsen kan det bli svårt att svälja. Det kallas för symtom. Snuva är symtom på förkylning.

Symtom för psykisk ohälsa kan vara att man ser och hör saker som ingen annan gör. Att man känner sig ledsen, orolig, ensam, har sömnsvårigheter och mår dåligt en längre tid. Alla människor kan må psykiskt dåligt och det kan variera under livets gång.

Då är det bra att ta hjälp av någon. Det är inget konstigt att be om hjälp, tvärtom. Det kan hjälpa en att förstå vad som sker i kroppen och hjälpa en att förstå sig själv bättre.

Det finns många olika orsaker till psykisk ohälsa. Alla människor är olika känsliga för påfrestningar under livet. En påfrestning kan vara stress, oro, ångest och sorg.

Psykisk ohälsa kan påverkas av arv och miljö. Arv betyder personens genetik, vilket är det som är medfött och egenskaper som man ärvt av föräldrar. Miljön är det runtomkring oss där man växt upp eller lever just nu. Arv och miljö är tillsammans de saker som formar oss till människor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2023
Omsorg och stöd