Sysselsättning

Socialpsykiatrin erbjuder meningsfull sysselsättning i en hälsofrämjande miljö där var och ens resurser, förmågor och kreativitet tas tillvara.

Olika metoder används för att hjälpa kunden att skaffa sig en meningsfull sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden, och att ge det stöd som krävs för att lyckas. Ansökan om sysselsättning görs till biståndshandläggare som utreder och fattar beslut. Vid ansökan om sysselsättning krävs ett läkarintyg.

Du ansöker om sysselsättning via vår e-tjänst som du hittar längre ner på sidan eller hos biståndshandläggarna i Sjöbo Kommun.

Du får träffa en arbetskonsulent som gör en kartläggning för att hitta en passande sysselsättning.

Nej. Sysselsättningen formas efter dina önskemål. Du deltar efter intresse och förmåga.

Vi har sysselsättning med olika stöd, både där det finns handledarstöd med hela tiden och där handledare kommer på kontinuerliga besök ute på en sysselsättningsplats för att ge stöd punktvis.

Du får stöd av en arbetskonsulent eller en handledare under hela den tid som du är beviljad sysselsättning, detta för att säkerställa rätt sysselsättning och i rätt mängd.

All sysselsättning är frivillig och kan avbrytas när så önskas.

Sysselsättningen är frivilligt och anpassas utifrån dig som individ, det är därför inget krav att det måste leda till ett arbete utan det främsta målet är att sträcka självkänslan och få en meningsfull vardag.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 november 2021
Omsorg och stöd