Färdtjänst

Färdtjänsten är till för dig som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att resa med den allmänna kollektivtrafiken.

Skånetrafiken ansvarar för färdtjänst

Skånetrafiken ansvarar för färdtjänst och riksfärdtjänst i Sjöbo kommun.

Genom att samla all kollektivtrafik hos en och samma huvudman skapas bättre service och ökade resmöjligheter, både för dig som är färdtjänstresenär och för dig som reser med allmän kollektivtrafik, det vill säga bussar och tåg.

Skånetrafikens färdtjänstområde omfattar hela Skåne samt resor till och från angränsande kommuner. För resor utanför färdtjänstområdet kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Ansöka om färdtjänst eller beställa färdtjänstresa gör du hos Skånetrafiken.

Om du vill komma i kontakt med Skånetrafiken för att ansöka om färdtjänst eller har andra frågor, kontakta Skånetrafiken.
Information om färdtjänst, Skånetrafiken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 mars 2022
Omsorg och stöd