Sociala samfonden

Du som är bosatt i Sjöbo kommun kan söka bidrag ur sociala samfonden.

Samfonden ska användas till att genom bidragsgivning, eller genom sociala omsorger i övrigt, bistå behövande personer inom kommunen. Avkastning får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. Beslut om utdelning ur fonden fattas två gånger per år, i april och i november. Storleken på det utdelningsbara beloppet är i storleksordningen 1500-5000 kronor.

Ansökan görs på blanketten som du hittar här nedan.

Sista ansökningsdag är den 15 mars respektive 15 oktober.

  

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2021
Sidan publicerad av: Anie Palmkvist
Omsorg och stöd