Sjuksköterska

Du är alltid välkommen att kontakta sjuksköterskorna om du har frågor om kommunens möjligheter att ge hemsjukvård.

Kommunens sjuksköterska avgör vem som har rätt till hemsjukvård, hälso- och sjukvård i hemmet, i samråd med var och ens läkare. Hemsjukvård är till för personer som behöver medicinsk vård och som inte själv kan klara sin vård och som inte själv, eller med hjälp av någon annan, kan ta sig till sin vårdcentral.

Hemsjukvården vänder sig till personer som bor hemma och personer som flyttat till en särskild boendeform. Särskilt boende är exempelvis äldreboende och bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning.

Sjuksköterskor finns i tjänst hela dygnet

Dygnets alla timmar finns det sjuksköterska i tjänst i kommunen. När du blir inskriven i hemsjukvården får du en omvårdnadsansvarig sjuksköterska som har ansvaret för just din hemsjukvård. Efter samråd med din läkare kan sjuksköterskan utföra sårbehandling, smärtlindring, provtagning, medicindelning eller andra sjukvårdsinsatser.

Omsorgspersonal inom hemtjänsten och i särskilt boende utför vissa sjukvårdande uppgifter efter instruktion av sjuksköterska. Exempel på sådana behandlingar är såromläggningar, hjälp med ögondroppar och hjälp att ge dig dina läkemedel.

Om du inte är nöjd

Du har alltid rätt att framföra klagomål och synpunkter eller om du inte är nöjd med hemsjukvården. Genom att du berättar för oss kan vi förbättra kvaliteten.

Sjuksköterskorna har delat upp ansvaret geografiskt

Sjuksköterskorna utgår från samma lokal i Sjöbo. För kontakt med sjuksköterska se nummer längre ner på sidan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 mars 2019